AMSTERDAM
De advocaten van de IJ-as
DEN HAAG

Onze vakgebieden

Arbeidsrecht & Corporate immigration

Ons arbeidsrechtteam adviseert ondernemers, ondernemingen en instellingen, maar ook werknemers, over alle aspecten van het arbeidsrecht (waaronder ontslagrecht) en medezeggenschapsrecht en staat deze partijen bij in gerechtelijke procedures.

 

Ons arbeidsrechtteam bestaat uit gedreven specialisten die de ontwikkelingen in wet- en regelgeving en rechtspraak op de voet volgen en zelf ook geregeld als docent optreden.

 

Onze corporate immigration specialisten adviseren over alle aspecten van het reguliere migratierecht, van arbeidsmigratie tot individuele kwesties, behoudens asielaanvragen. Wij staan hierbij zowel multinationals als MKB bedrijven, ZZP-ers en particulieren bij. Onze dienstverlening betreft niet alleen het geven van advies omtrent de migratiewetgeving en het verzorgen van de aanvraagprocedures voor vergunningen maar ook het zo nodig procederen hierover.

Zie ook onze website www.gatewaytoholland.com.

Nieuws

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht raakt de kern van organisaties. Of het nu gaat om samenwerkingen of fusies, herstructurering van een concern, intellectuele eigendomsrechten of geschillen over de koers van de onderneming. Wij beperken uw risico’s, leggen structuren aan waar u op kunt bouwen en zijn meesters in het meedenken vanuit juridisch perspectief bij de ontwikkeling van uw onderneming. En als het moet, gaan we er met gestrekt been in. Vaak is dat niet nodig.

 

Ons ondernemingsrechtteam bestaat uit ervaren, door de wol geverfde advocaten. Zij adviseren over al deze onderwerpen, stellen contracten en algemene voorwaarden op en procederen over alle mogelijke geschillen op dit terrein.

 

De ondernemingsrechtelijke praktijk draait om contracten en procesbeheersing. We hebben veel ervaring met familiebedrijven, internationale verhoudingen en staan ondernemers vaak al jarenlang bij. Franchise en retail hebben daarbij onze bijzondere aandacht; zie ook onze website www.franchiseteam.nl.

Nieuws

Vastgoedrecht

Het vastgoedrecht draait om grond en alles wat daarop wordt gebouwd. De (juridische) constructies die daarbij worden gecreëerd, bepalen uw rechten, mogelijkheden en risico’s. Daarover adviseert en procedeert ons vastgoed team.

 

Wij adviseren onder andere over huurrecht (bedrijfsruimte en woonruimte), projectontwikkeling, bouwcontracten, ruimtelijke ordening, vergunningen, koop en verkoop, burenrecht, zakelijke rechten zoals erfpacht, opstalrecht, appartementsrechten (VVE) en erfdienstbaarheden. De combinatie tussen wonen en zorg heeft onze bijzondere aandacht.

 

Binnen het huurrecht bestaan onze werkzaamheden uit het opstellen van (huur)overeenkomsten, algemene (huur)voorwaarden en woon/zorgovereenkomsten. Daarnaast adviseren en procederen onze advocaten over talloze onderwerpen zoals asbest, overlast, onderhuur, dringende werkzaamheden / renovaties, etc.

 

Verder is het team gespecialiseerd in de koppeling tussen Franchise en vastgoed en alle daaraan gerelateerde onderwerpen. Wij zorgen onder andere dat franchise- en huurovereenkomsten op elkaar afgestemd zijn en voeren verzoekschriftprocedures tot goedkeuring van afwijkende bedingen.

 

Onze klantenkring bestaat onder andere uit woningcorporaties, franchisegevers, zorginstellingen, institutionele beleggers, vastgoedbeheerders en makelaars.

 

Ons team bestaat uit ervaren, deskundige en pragmatisch ingestelde advocaten. Naast de inhoudelijke behandeling van zaken, verzorgen zij (incompany) trainingen, publiceren zij regelmatig in vaktijdschriften en houden zij de cliënten op de hoogte via periodieke nieuwsbrieven.

Nieuws