AMSTERDAM
De advocaten van de IJ-as
DEN HAAG

Onze vakgebieden

Arbeidsrecht & Corporate immigration

Ons arbeidsrechtteam adviseert ondernemers, ondernemingen en instellingen, maar ook werknemers, over alle aspecten van het arbeidsrecht (waaronder ontslagrecht) en medezeggenschapsrecht en staat deze partijen bij in gerechtelijke procedures.

 

Ons arbeidsrechtteam bestaat uit gedreven specialisten die de ontwikkelingen in wet- en regelgeving en rechtspraak op de voet volgen en zelf ook geregeld als docent optreden.

 

Onze corporate immigration specialisten adviseren over alle aspecten van het reguliere migratierecht, van arbeidsmigratie tot individuele kwesties, behoudens asielaanvragen. Wij staan hierbij zowel multinationals als MKB bedrijven, ZZP-ers en particulieren bij. Onze dienstverlening betreft niet alleen het geven van advies omtrent de migratiewetgeving en het verzorgen van de aanvraagprocedures voor vergunningen maar ook het zo nodig procederen hierover.

Nieuws

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht raakt de kern van organisaties. Of het nu gaat om samenwerkingen of fusies, herstructurering van een concern, intellectuele eigendomsrechten of geschillen over de koers van de onderneming. Wij beperken uw risico’s, leggen structuren aan waar u op kunt bouwen en zijn meesters in het meedenken vanuit juridisch perspectief bij de ontwikkeling van uw onderneming. En als het moet, gaan we er met gestrekt been in. Vaak is dat niet nodig.

 

Ons ondernemingsrechtteam bestaat uit ervaren, door de wol geverfde advocaten. Zij adviseren over al deze onderwerpen, stellen contracten en algemene voorwaarden op en procederen over alle mogelijke geschillen op dit terrein.

 

De ondernemingsrechtelijke praktijk draait om contracten en procesbeheersing. We hebben veel ervaring met familiebedrijven, internationale verhoudingen en staan ondernemers vaak al jarenlang bij. Franchise en retail hebben daarbij onze bijzondere aandacht; zie ook onze website www.franchiseteam.nl.

Nieuws

Vastgoedrecht

Het vastgoedrecht draait om grond en alles wat daarop of daarin wordt gebouwd. Of het nu gaat om huur en verhuur of om het gebruik en de exploitatie van vastgoed.

Ons gespecialiseerde vastgoedteam adviseert u over huurrecht (bedrijfsruimte en woonruimte) projectontwikkeling, grondbeleid en grondexploitatie, aanbestedingsrecht, bouwcontracten, ruimtelijke ordening, vergunningen en milieubeheer, koop en verkoop van vastgoed, zakelijke rechten zoals erfpacht, opstalrecht, appartementsrechten en erfdienstbaarheden.

Nieuws