AMSTERDAM
De advocaten van de IJ-as
DEN HAAG

Onze vakgebieden

Arbeidsrecht & Corporate immigration

Ons arbeidsrechtteam adviseert ondernemers, ondernemingen en instellingen, maar ook werknemers en bestuurders, over alle aspecten van het arbeidsrecht (waaronder ontslagrecht) en medezeggenschapsrecht en staat deze partijen bij in gerechtelijke procedures.

 

Onze cliënten kunnen steeds rekenen op een snelle dienstverlening en een proactieve en pragmatische aanpak waarbij de belangen van de cliënt voorop staan.

 

Ons team bestaat uit gedreven specialisten die de ontwikkelingen in wet- en regelgeving en rechtspraak op de voet volgen en die zelf ook geregeld cursussen en trainingen geven.

 

Wij hebben onder meer kennis van en ervaring met de volgende onderwerpen:

 

 • het opstellen van arbeidsovereenkomsten, management- en zzp-overeenkomsten, arbeidsreglementen
 • advies over het te voeren personeelsbeleid
 • collectief/individueel ontslag
 • beëindigingsovereenkomst en transitievergoeding
 • arbeidsongeschiktheid en re-integratie.
 • reorganisaties
 • overgang van onderneming
 • privacy-aspecten
 • uitleg en toepassing van CAO’s
 • medezeggenschapsrecht
 • concurrentie- en relatiebeding
 • werkgeversaansprakelijkheid
 • flexibele arbeidsrelaties
 • ambtenaren- en onderwijsrecht
 • medezeggenschapsrecht

 

Onze corporate immigration specialisten adviseren over alle aspecten van het reguliere migratierecht, van arbeidsmigratie tot individuele kwesties, behoudens asielaanvragen. Wij staan hierbij zowel multinationals als MKB bedrijven, ZZP-ers en particulieren bij. Onze dienstverlening betreft niet alleen het geven van advies omtrent de migratiewetgeving en het verzorgen van de aanvraagprocedures voor vergunningen maar ook het zo nodig procederen hierover.

Zie ook onze website www.gatewaytoholland.com.

Nieuws

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrechtteam bestaat uit ervaren advocaten die adviseren  over zeer uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot het ondernemingsrecht. Of het nu gaat om samenwerkingen, fusies, herstructurering van een concern, intellectuele eigendomsrechten of geschillen over de koers van de onderneming. Wij beperken uw risico’s, leggen structuren aan waar u op kunt bouwen en zijn meesters in het meedenken vanuit juridisch perspectief bij de ontwikkeling van uw onderneming. Als het moet gaan we er met gestrekt been in, maar dat is gelukkig niet altijd nodig.

 

Onze expertise ligt bij familiebedrijven en internationale verhoudingen. De ondernemers die tot onze cliënten behoren, zowel grote ondernemingen als eenmansbedrijven, staan wij vaak voor een langere periode bij. Ons team houdt de belangen van de cliënten in het oog door tegelijkertijd rekening te houden met de verwachte groei van de onderneming, de structuur en het vermogen.

 

Wij stellen (commerciële) contracten en algemene voorwaarden op en procederen indien noodzakelijk over alle geschillen op dit terrein. Het team staat bekend om zijn efficiëntie, oog voor detail, toewijding aan cliënten en creatieve aanpak. Franchise en retail hebben onze bijzondere aandacht. Dankzij jarenlange ervaring kunnen wij ons ook op dit gebied een expert noemen. Voor meer informatie over de franchise en retail praktijken, zie ook onze website  www.franchiseteam.nl.

 

Ons team heeft onder meer kennis van en ervaring met adviseren en procederen over de volgende onderwerpen:

 

 • fusies, overnames en herstructureringen
 • (bestuurders)aansprakelijkheid
 • aandeelhoudersrelaties en -geschillen
 • commerciële contracten, waaronder franchise-, agentuur- en distributieovereenkomsten, algemene voorwaarden, geheimhoudingsovereenkomsten (NDA’s),service level agreements (SLA’s), overeenkomsten van opdracht,  licentieovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten
 • intellectueel eigendomsrecht
 • bescherming persoonsgegevens/privacy
 • incasso

Wij staan dag en nacht voor u klaar!

Nieuws

Vastgoedrecht

Het vastgoedteam adviseert iedereen die in aanraking komt met vastgoed. Van ondernemers die een stuk grond willen kopen om daarop een bedrijfsruimte te bouwen tot bedrijven en instellingen die een pand willen (ver)huren. Daar komt veel bij kijken: welke vergunningen zijn nodig? Hoe worden aansprakelijkheden zo veel mogelijk uitgesloten? Voor welke termijn kan het pand gehuurd worden en welke mogelijkheden bouw ik in om toch flexibel te zijn? Het vastgoed team van Valegis adviseert over al deze aspecten van vastgoed, zodat de ondernemer zich kan richten op wat voor hem belangrijk is.

 

Ook particulieren hebben met vastgoed te maken, bijvoorbeeld omdat zij als koper van een woning na twee maanden ontdekken dat sprake is van houtzwam in de vloer, of juist omdat zij als verkoper aansprakelijk worden gesteld. Of wanneer ze als eigenaar van een appartement een dakterras wil bouwen maar worden geconfronteerd met een VvE die daar geen toestemming voor geeft. Ook particulieren worden voorzien van praktisch advies op maat.

 

Drie soorten instellingen / bedrijven hebben onze bijzondere aandacht:

Het vastgoedteam adviseert en procedeert voor woningcorporaties in diverse zaken zoals grootschalige onderhouds-en renovatieprojecten, woonfraude zaken, opstellen van huurovereenkomsten, overeenkomsten met een woon-zorgcombinatie, algemene huurvoorwaarden, etc. Ons team is zo ingeburgerd in de corporatiewereld, dat ook op beleidsniveau kan worden geadviseerd.

 

Het adviseren van zorginstellingen is een aparte tak van sport waarbij veel aspecten van het vastgoed- en huurrecht een rol spelen. Het opstellen van woon-zorgovereenkomsten, advisering bij de ontwikkeling van (woon-)zorgcomplexen en begeleiding bij het volgen van gemeentelijke regelgeving zijn taken die al veel zorginstellingen aan ons toevertrouwen.

 

Ook franchiseorganisaties hebben te maken met vastgoed- en huurrecht. Regelmatig adviseren onze advocaten over de combinatie franchise-en huurovereenkomsten en over alle aspecten die te maken hebben met franchise en vastgoed.

 

Het vastgoed team heeft kennis van en ervaring met onder meer de volgende rechtsgebieden:

 • koop onroerend goed (koopovereenkomsten)
 • aanneming van werk
 • huurrecht
 • bouwrecht
 • burenrecht
 • zakelijke rechten
 • erfdienstbaarheden
 • appartementsrechten
 • (overige) zakelijke rechten
 • bouwrecht
 • UAV
 • ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen)

 

Binnen deze rechtsgebieden adviseren en procederen wij onder andere over de volgende onderwerpen:

 • opstellen en beoordelen huurovereenkomsten (woonruimte, 290-bedrijfsruimte, 230a bedrijfsruimte)
 • opstellen en beoordelen koop/aannemingsovereenkomsten
 • opstellen en beoordelen samenwerkingsovereenkomsten
 • opstellen en beoordelen doelgroepovereenkomsten
 • opstellen en beoordelen tijdelijke huurovereenkomsten
 • opstellen en beoordelen woon/zorgovereenkomsten
 • opstellen en beoordelen algemene huurvoorwaarden
 • adviseren, opstellen en beoordelen combinatie franchise en huurovereenkomsten
 • indeplaatsstelling
 • huurprijsherziening
 • verzoekschriftprocedures met betrekking tot afwijkende bedingen
 • asbest
 • meerwerk
 • gebreken
 • boetebepalingen
 • UAV
 • erfdienstbaarheden
 • appartementsrechten
 • vergunningen
 • projectontwikkeling

 

Het vastgoedteam kenmerkt zich door ervaren advocaten die grondige kennis hebben van de branche waarin u opereert. Zij zijn gedreven en streven een praktische, pro actieve aanpak na waarbij zij graag met u(w organisatie) meedenken.

Nieuws