AMSTERDAM
De advocaten van de IJ-as
DEN HAAG

Onze vakgebieden

Arbeidsrecht

Ons arbeidsrechtteam adviseert ondernemers, ondernemingen en instellingen, maar ook werknemers, over alle aspecten van het arbeidsrecht (waaronder ontslagrecht) en medezeggenschapsrecht en staat deze partijen bij in gerechtelijke procedures.

 

Ons arbeidsrechtteam bestaat uit gedreven specialisten die de ontwikkelingen in wet- en regelgeving en rechtspraak op de voet volgen en zelf ook geregeld als docent optreden.

Nieuws

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht raakt de kern van organisaties. Of het nu gaat om samenwerkingen of fusies, herstructurering van een concern, intellectuele eigendomsrechten of geschillen over de koers van de onderneming.

 

Ons ondernemingsrechtteam bestaat uit ervaren, door de wol geverfde advocaten. Zij adviseren over al deze onderwerpen, stellen contracten en algemene voorwaarden op en procederen over alle mogelijke geschillen op dit terrein.

Nieuws

Vastgoedrecht

Het vastgoedrecht draait om grond en alles wat daarop of daarin wordt gebouwd. Of het nu gaat om huur en verhuur of om het gebruik en de exploitatie van vastgoed.

Ons gespecialiseerde vastgoedteam adviseert u over huurrecht (bedrijfsruimte en woonruimte) projectontwikkeling, grondbeleid en grondexploitatie, aanbestedingsrecht, bouwcontracten, ruimtelijke ordening, vergunningen en milieubeheer, koop en verkoop van vastgoed, zakelijke rechten zoals erfpacht, opstalrecht, appartementsrechten en erfdienstbaarheden.

Nieuws