Brancheteam Kinderopvang

Na een aantal jaren van forse daling trekt de markt voorzichtig aan. De economische groei en de recente verhoging van de wettelijke kinderbijslag leiden tot meer vraag naar kinderopvang. De vraag is de afgelopen jaren wel veranderd. Ouders hebben meer wensen zoals flexibele opvangtijden en -dagen. Daarnaast blijken locatie, de aanwezigheid van buitenruimte, vaste gezichten, betrokkenheid en het aanbieden van activiteiten belangrijke selectiefactoren voor ouders te zijn. Het gebruik van social media en apps komt steeds verder op, waarbij de vraag hoe om te gaan met de privacy een steeds belangrijkere rol gaat spelen.

Het brancheteam Kinderopvang helpt u graag met de diverse vraagstukken die hierbij een rol (gaan) spelen.