Advocatenkantoor Den Haag

Advocatenkantoor Amsterdam

Onze vakgebieden

Arbeidsrecht

Ons arbeidsrechtteam adviseert ondernemers, ondernemingen en instellingen, maar ook werknemers en bestuurders, over alle aspecten van het arbeidsrecht (waaronder ontslagrecht) en medezeggenschapsrecht en staat deze partijen bij in gerechtelijke procedures. Onze cliënten kunnen rekenen op een snelle dienstverlening en een proactieve en pragmatische aanpak. Ook op het gebied van het ambtenarenrecht leveren wij dienstverlening op niveau.

Lees verder

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrechtteam adviseert over zeer uiteenlopende onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan samenwerkingen, fusies, de herstructurering van een concern, intellectuele eigendomsrechten of geschillen over de koers van de onderneming. Wij beperken uw risico’s, leggen structuren aan waar u op kunt bouwen en zijn meesters in het meedenken bij de ontwikkeling van uw onderneming. Franchise en retail hebben onze bijzondere aandacht.

Lees verder

Vastgoedrecht

Het vastgoedteam adviseert ondernemers en instellingen op alle facetten van het vastgoed. Van ondernemers die een stuk grond willen kopen om daarop een bedrijfsruimte of woningen te bouwen tot bedrijven en instellingen die een pand (ver)huren. Denk aan vragen als “welke vergunningen zijn nodig? Hoe worden aansprakelijkheden zo veel mogelijk uitgesloten? Voor welke termijn kan een pand gehuurd worden en welke mogelijkheden bouw ik in om toch flexibel te zijn?”

Lees verder

Corporate Immigration

Onze corporate immigration specialisten adviseren over alle aspecten van het reguliere migratierecht, van arbeidsmigratie tot individuele kwesties, behoudens asielaanvragen. Wij staan hierbij zowel multinationals als MKB bedrijven, ZZP-ers en particulieren bij. Onze dienstverlening betreft niet alleen het geven van advies omtrent de migratiewetgeving en het verzorgen van de aanvraagprocedures voor vergunningen maar ook het zo nodig procederen hierover.

Zie ook onze website www.gatewaytoholland.com.

Lees verder

Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht is een bijzonder rechtsgebied. De verhouding tussen ambtenaar en overheidsinstelling is weliswaar te vergelijken met de verhouding tussen een ‘gewone’ werkgever en werknemer, kent het ambtenarenrecht een geheel ander juridisch kader. Dit zorgt ervoor dat er bij geschillen tussen de ambtenaar en de overheidsinstelling specifieke vakkennis vereist is.

Lees verder

Franchise

In alle opzichten is ons ondernemingsrechtteam thuis in franchise. Wij werken doorgaans voor franchisegevers uit binnen- en buitenland. Daaronder bevinden zich toonaangevende internationale marktleiders maar ook kleinere Nederlandse initiatieven. Al deze partijen begeleiden wij op alle juridische terreinen.

Lees verder

Fusies en overnames

Fusies en overnames ofwel M&A (Merges & Acquisitions) zijn doorgaans intensieve en complexe transacties die van advocaten een hands-on mentaliteit vergen. Ons M&A team heeft ruime ervaring op het gebied van fusies en overnames en kenmerkt zich door een praktische en daadkrachtige aanpak. Afhankelijk van de omvang van de zaak werken wij individueel of in teams intensief met u samen om het gewenste resultaat te verkrijgen.

Lees verder

Privacy

Mede door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is, staat privacy en de bescherming daarvan volop in de belangstelling. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) komt dan te vervallen.

 

Zie ook onze website www.advocaatprivacy.nl.

Lees verder

Onze Brancheteams