Skip to main content

Het type bedrijfsruimte dat u huurt bepaalt het toepasselijke huurregime en daarmee de huurregels die voor u van toepassing zijn. In Nederland onderscheiden we twee soorten bedrijfsruimtes: een 290-bedrijfsruimte en een 230a-bedrijfsruimte. In dit artikel wordt duidelijk gemaakt hoe het onderscheid tussen de twee soorten bedrijfsruimtes wordt gemaakt en wat de belangrijkste gevolgen hiervan zijn voor u.

290-bedrijfsruimte of 230a-bedrijfsruimte

De kwalificatie van een bedrijfsruimte is afhankelijk van de overeengekomen bestemming en het feitelijk gebruik van het gehuurde. Een bedrijfsruimte kwalificeert als een 290-bedrijfsruimte als het gehuurde voor het publiek toegankelijk is voor rechtstreekse levering van zaken of diensten. Het gaat dan om gebruik van de ruimte als:

  1. Kleinhandelsbedrijf (zoals winkels en detailhandelaars,  o.a. een supermarkt, kledingwinkel, kapsalon of kleermaker).
  2. Hotelbedrijf, kampeerbedrijf of restaurant- of cafébedrijf.
  3. Afhaal- of besteldienst.
  4. Ambachtsbedrijf.

Alle bedrijfsruimtes die geen 290-bedrijfsruimte of woning zijn, kwalificeren als een 230a-bedrijfsruimte. Het gaat daarbij dus om ruimtes die niet voor het publiek toegankelijk zijn voor rechtstreekse levering van zaken of diensten. Enkele voorbeelden van 230a-bedrijfsruimtes:

  1. Kantoorpand.
  2. Begrafenisonderneming.
  3. Fabriek.
  4. Opslagloods

Het onderscheid tussen de twee type bedrijfsruimtes is niet altijd duidelijk te maken. Zo kan er bijvoorbeeld twijfel bestaan over de kwalificatie van een schoonheidssalon waar ook producten gekocht kunnen worden of kan onduidelijkheid bestaan over wanneer sprake is van een ambachtsbedrijf. Als u twijfelt over het type bedrijfsruimte dat u huurt, neemt u dan gerust contact met ons op. Onze specialisten helpen u graag verder.

Gevolgen

Het onderscheid tussen een 290-bedrijfsruimte en 230a-bedrijfsruimte is uiteindelijk van belang voor de van toepassing zijnde huurregels. Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen de huurregimes uiteengezet.

Duur van de huurovereenkomst

De huurovereenkomst voor een 290-bedrijfsruimte is gebonden aan wettelijke termijnen. Het uitgangspunt is dat de huur voor minimaal vijf jaar plus vijf jaar aangegaan wordt. Het gaat dus om een aanzienlijke huurverplichting, namelijk voor de duur van tien jaar. De huurovereenkomst voor een 230a-bedrijfsruimte is niet aan wettelijke termijnen gebonden. Partijen zijn juist geheel vrij in het bepalen van de duur van de huurovereenkomst. De huurregels die gelden voor een 230a-bedrijfsruimte zijn in dit kader soepeler en flexibeler.

Opzegtermijn

Voor de opzegging van de huur van een 290-bedrijfsruimte geldt een wettelijke opzegtermijn van één jaar, waarvan niet ten nadele van de huurder mag worden afgeweken. Voor de opzegging van een 230a-bedrijfsruimte geldt slechts een wettelijke opzegtermijn van één maand. Partijen mogen hiervan afwijken in de huurovereenkomst.

Wijze van opzegging

De verhuurder van een 290-bedrijfsruimte dient bij het opzeggen van de huurovereenkomst de grond voor opzegging te vermelden. De verhuurder mag alleen opzeggen als voldaan is aan een wettelijke opzeggingsgrond, bijvoorbeeld als de verhuurder het gehuurde dringend nodig heeft voor eigen gebruik. Voor een 230a-bedrijfsruimte geldt dit niet. De verhuurder mag de huurovereenkomst voor een 230a-bedrijfsruimte zonder vermelding van de reden opzeggen. De huurder van een 230a-bedrijfsruimte heeft dus minder huurbescherming dan de huurder van een 290-bedrijfsruimte. Wel heeft de huurder van een 230a-bedrijfsruimte ontruimingsbescherming. Dit houdt in dat de huurder vanaf de schriftelijke aanzegging van de ontruiming door de verhuurder nog twee maanden in de gehuurde ruimte mag blijven. Na het verstrijken van die termijn kan de rechter de ontruimingstermijn op verzoek van de huurder telkens met een jaar verlengen tot ten hoogste drie jaren. De huurder van een 230a-bedrijfsruimte zou in totaal dus nog drie jaar en twee maanden vanaf de schriftelijke aanzegging van ontruiming in de gehuurde ruimte kunnen blijven.

Kortom, het is van belang om te bepalen welk huurregime op u van toepassing is om te bepalen welke huurbescherming u geniet.

Heeft u verdere vragen over bedrijfsruimtes en de toepasselijke huurregels? Of heeft u andere vragen met betrekking tot vastgoed of huurrecht? Neemt u dan gerust contact op met de advocaten van het vastgoedteam van Valegis Advocaten.

× Hoe kan ik u helpen?