Arbeidsrecht

Nieuwe arbeidsrecht carrousel!

Na het succes van de vorige ‘arbeidsrecht carrousel’ zal de carrousel in november opnieuw gaan draaien maar nu met drie nieuwe interessante onderwerpen. In korte interactieve sessies van elk een half uur zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

1) Liegen, stelen en bedriegen
Recent onderzoek van de Volkskrant wijst uit dat diefstal en fraude de belangrijkste redenen zijn voor een ontslag op staande voet. Aan de hand van een aantal spraakmakende uitspraken laten we zien in welke gevallen ontslag wel en in welke gevallen niet mogelijk is gebleken. Daarbij gaan we in op de vraag hoe rechters omgaan met het huidige ontslagrecht en de voorwaarden waaraan een ontslag (op staande voet) moet voldoen. Zodat u weet wat u te doen staat als uw werknemers liegen, stelen en bedriegen. We bespreken verder de mogelijkheden om diefstal en fraude binnen uw onderneming te voorkomen.

2) Drank en drugsgebruik op de werkvloer
Het lijkt voor zich te spreken dat een werkgever niet hoeft te accepteren dat werknemers  onder invloed van drank en drugs op de werkplek verschijnen. Maar welke arbeidsrechtelijke sancties kunt u eigenlijk opleggen en hoe pakt u dat aan? Mag je een werknemer bijvoorbeeld testen bij een vermoeden van alcohol- of drugsgebruik? Is ontslag altijd mogelijk als een werknemer het in het reglement opgenomen verbod om onder invloed op de werkvloer te verschijnen, overtreedt? Deze en andere vragen over drank- en drugsgebruik op de werkvloer zullen aan bod komen.

3) Social media
Het gebruik van social media is niet meer weg te denken uit de hedendaagse samenleving. Ook veel van uw werknemers zullen gebruik maken van Facebook, LinkedIn, Instagram en/of Twitter. In beginsel is het contact via social media privé en vallen de uitlatingen van de werknemer onder het recht op vrijheid van meningsuiting. Maar wat nu als uw werknemer zich negatief over u als  werkgever of over collega’s uitlaat of bedrijfsgevoelige informatie openbaar maakt, kunt u daar iets tegen doen als werkgever? En als u bijvoorbeeld op Facebook ontdekt dat uw zieke werknemer wel in staat is om aan een marathon deel te nemen. Kunt u dan gebruik maken van die informatie? En mag u eigenlijk een sollicitant checken op Facebook of LinkedIn?

  • Donderdag 9 november 2017 op het kantoor van Valegis te Den Haag
  • Dinsdag 14 november 2017 op het kantoor van Valegis te Amsterdam

Het programma is als volgt:

Inloop

14.30 – 14.45 uur

Interactieve sessies 1 , 2 & 3

14.45 – 16.15 uur

Borrel

16.15 – 17.00 uur

Gedurende de sessie is er ruimte voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen.

We zien u graag op 9 of 14 november 2017.

U kunt zich per e-mail aanmelden op het volgende adres: workshop@valegis.com.

Svp daarbij duidelijk aangeven:

A uw naam
B uw bedrijf en uw functie
C het mobiele nummer waarop wij u kunnen bereiken

Aan deelname zijn voor u als (toekomstige) relatie van Valegis geen kosten verbonden. Eventueel kunt u er ook voor kiezen, niet alle sessies te volgen.

Hartelijke groeten,
het arbeidsrechtteam van Valegis Advocaten:

Carolien Brederije
Fleur van Bree
Natascha Niewold
Reinier Wolters
Mieke Dijkman
Dick van Deventer