1 minuten leestijd

Is er straks nog ruimte voor de ZZP’er?

In de afgelopen weken is er zowel een uitspraak van de rechter[1] als een debat geweest van de Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid[2] over (onder meer) wanneer er sprake is van een èchte zelfstandige en wanneer van een werknemer.

Steeds vaker wordt daarbij het criterium ‘organisatorische inbedding’ genoemd, wat betekent dat als de activiteiten die de ‘ZZP’er’ verricht, horen bij de kern van wat het bedrijf doet, er geen sprake kan zijn van zelfstandigheid. Denk hierbij aan ZZP’ers in de zorg, het onderwijs, de kinderopvang, maar ook aan de bouw en platformarbeid. De mogelijkheden voor ZZP’ers worden dus veel beperkter.

Dit past in de bredere strategie van de overheid om duurzame arbeidsrelaties te stimuleren, flex vaster te maken en ons sociale zekerheidsstelsel overeind te houden.

Uiterlijk per 1 januari 2025 zal er gehandhaafd worden.

Eind dit jaar, begin volgend jaar, wordt er weer een aantal brieven/notities verwacht over deze hervorming van de arbeidsmarkt.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met Natascha Niewold of één van de andere advocaten van het arbeidsrechtteam van Valegis Advocaten.

[1] Rechtbank Amsterdam 17 oktober 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:6002

[2] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/commissieverslagen/detail?id=2022D44239&did=2022D44239