2 minuten leestijd

Als werkgever wilt u soms de arbeidsvoorwaarden van uw werknemers aanpassen. Dit kan nodig zijn vanwege veranderingen in de organisatie, financiële omstandigheden of wetgeving. Maar wanneer mag u dit doen en hoe pakt u dit aan?

Allereerst is het belangrijk om te weten dat u niet zomaar de arbeidsvoorwaarden van uw werknemers mag wijzigen. U moet hiervoor namelijk toestemming hebben van uw werknemers of van hun vertegenwoordigers, zoals een vakbond.

Als u de arbeidsvoorwaarden wilt wijzigen, moet u dus overleggen met uw werknemers of hun vertegenwoordigers. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, dan kunt u de wijziging (meestal) niet zomaar doorvoeren. In dat geval kunt u dit aan de rechter voorleggen. De rechter zal dan beoordelen of de wijziging gerechtvaardigd is en in redelijkheid van de werknemer kan worden verlangd.

Daarbij zal de rechter kijken naar de reden voor de wijziging en de belangen van zowel de werkgever als de werknemer. Als de wijziging bijvoorbeeld nodig is vanwege financiële problemen bij de werkgever, dan zal de rechter hier begrip voor hebben. Maar als de werkgever de arbeidsvoorwaarden wil wijzigen om meer winst te maken, dan zal de rechter hier minder begrip voor hebben.

Ook zal de rechter kijken naar de mate van wijziging en de gevolgen hiervan voor de werknemer. Als de wijziging grote gevolgen heeft voor de werknemer, zoals een lager salaris of minder vrije dagen, dan zal de rechter niet snel mee gaan in de wens van de werkgever.

Kortom, als werkgever mag u de arbeidsvoorwaarden alleen wijzigen na overleg en toestemming van uw werknemers of hun vertegenwoordigers. Als de werknemer niet akkoord gaat met de wijziging en er geen overeenstemming kan worden bereikt, dan zal de rechter hierover een oordeel vellen en beslissen of de wijziging wel of niet mag worden doorgevoerd.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met Natascha Niewold of één van de andere advocaten van het arbeidsrechtteam van Valegis Advocaten.