Skip to main content

We kunnen er als maatschappij niet omheen: een duurzame samenleving vereist duurzame consumptie. Steeds vaker laten consumenten de footprint van een product meewegen bij hun aankoopbeslissing. Bedrijven spelen hierop in. Onderzoek wijst evenwel uit dat het bedrijfsleven het niet altijd bij het juiste eind heeft bij uitlatingen over duurzaamheid. Gevolgen hiervan zijn i) consumentmisleiding en ii) oneerlijke mededinging tegenover concurrenten die wel de lasten dragen van de investering in duurzaamheid.

Begin 2021 publiceerde de Autoriteit Consument & Markt (‘ACM’) de Leidraad Duurzaamheidsclaims, waarin 5 vuistregels zijn opgenomen om bedrijven te helpen bij het formuleren van eerlijke duurzaamheidsclaims. Kort gezegd komen deze op het volgende neer.

  1. Maak duidelijk welk duurzaamheidsvoordeel het product heeft.
  2. Onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel.
  3. Vergelijkingen met andere producten, diensten of bedrijven moeten eerlijk zijn.
  4. Wees eerlijk en concreet over de duurzaamheidsinspanningen van het bedrijf.
  5. Zorg dat de visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend.

Voorbeelden van claims die deze toets niet doorstaan hebben, afkomstig uit de door de ACM onderzochte energiesector, zijn:

  • Het gebruik van de claim dat groen gas wordt geleverd terwijl in werkelijkheid slechts een deel van het geleverde gas groen is.
  • Het gebruik van de claim dat groen gas wordt geleverd terwijl sprake is van CO2-gecompenseerd gas.
  • Het gebruik van de claim ‘leider op het gebied van duurzaamheid’ te zijn, zonder dit deugdelijk toe te lichten.

Bedrijven die zich schuldig maken aan misleidende duurzaamheidsclaims lopen het risico op boetes en/of veroordeling tot betaling van schadevergoeding. Opvallend is dat de ACM tegenover een groep Nederlandse kledingketens akkoord is gegaan met de toezegging om als compensatie een bedrag aan verschillende duurzaamheidsinitiatieven te doneren.

Meer weten over de gebruiksmogelijkheden van duurzaamheidsclaims? Wij zijn graag bereid vrijblijvend met u van gedachten te wisselen.

× Hoe kan ik u helpen?