2 minuten leestijd

De regels rondom telemarketing zijn per 1 juli 2021 ingrijpend veranderd, in dit artikel lees je wat die veranderingen inhouden.

Iedereen kent het Bel-me-niet-register: je mag als ondernemer potentiële klanten bellen om je producten en diensten aan te bieden, tenzij hij/zij heeft aangegeven dat niet te willen. Maar: de regels voor telemarketing zijn per 1 juli 2021 veranderd. Je mag potentiële klanten alleen nog bellen wanneer je daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gekregen.

Nb: deze regels gelden voor het bellen naar natuurlijke personen, dus een consument, eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of maatschap.

Van ‘bel-me niet’ naar ‘bel-me-wel’
Het Bel-me-niet-register bestaat niet meer. In plaats daarvan geldt als hoofdregel dat ondernemers niet ongevraagd naar potentiële klanten mogen bellen, tenzij die persoon daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, of wanneer er al sprake is (geweest) van een klantrelatie.

Belangrijk: de ondernemer moet kunnen aantonen dat de potentiële klant bewust en vrijwillig toestemming heeft gegeven om gebeld te worden.

Anoniem bellen verboden
Ondernemers mogen niet met een anoniem nummer bellen.

Klantrelatie
De ondernemer mag toch ongevraagd bellen wanneer er al sprake is van een klantrelatie met de potentiële klant. Daaraan kleven wat voorwaarden:

  • de ondernemer heeft de contactgegevens verkregen van de klant in het kader van de verkoop van een product of dienst
  • het gaat om vergelijkbare producten of diensten (van dezelfde ondernemer)
  • en de ondernemer heeft duidelijk en expliciet de gelegenheid geboden om kosteloos en gemakkelijk bezwaar te maken tegen het gebruik van die contactgegevens (opt-out):
    • op het moment dat zij werden verzameld, en
    • bij elke verzonden boodschap.

Tot 3 jaar na het leveren van een product of dienst, kan een consument worden aangemerkt als ‘klant’ en mag de ondernemer contact opnemen. Het kan zijn dat deze periode nog verkort gaat worden.

Recht van verzet
De potentiële klant moet in ieder gesprek worden gewezen op het recht van verzet. Dit houdt in dat de potentiële klant aangeeft niet (nogmaals) gebeld te willen worden door deze ondernemer. De ondernemer is in dat geval verplicht de contactgegevens van deze potentiële klant te verwijderen en geen contact meer op te nemen.

Of je als ondernemer (ongevraagd) contact mag opnemen met potentiële klanten is een steeds lastigere vraag om te beantwoorden. Wij kunnen je daarbij helpen. Neem contact op met Natascha Niewold wanneer je meer informatie wilt over telemarketing en andere privacy-onderwerpen.