Skip to main content

Wij schreven laatst al over het op voorhand bedingen van zekerheden wanneer bijvoorbeeld een geldbedrag wordt uitgeleend dan wel een aannemer of opdrachtnemer betaalt wordt voor diensten: in algemene zin wilt u dat iemand zijn of haar verplichtingen nakomt. Wat nu als niet wordt nagekomen en geen zekerheden zijn bedongen? Bewarende maatregelen kunnen dan wellicht soelaas bieden.

Zodra de vordering opeisbaar is en niet wordt nagekomen, is het mogelijk om conservatoir beslag te leggen. Vaak wordt beslag gelegd als pressiemiddel waarvoor het niet bedoeld is, maar in de praktijk zien wij dat dit soms in ieder geval wat beweging geeft. Want een eenmaal gelegd beslag is er vaak niet zomaar weer vanaf te krijgen. Daarvoor kan men zich tot de rechter in een kortgeding procedure wenden.

Eenmaal bij de rechter zal een beslagene moeten kunnen aantonen dat de vordering ondeugdelijk is, de ervaring en gewezen rechtspraak leert dat dit nog niet zo’n makkelijke opgave is. Een eenmaal gelegd conservatoir beslag er niet zomaar weer vanaf.

Te meer nu partijen vaak lijnrecht tegenover elkaar staan met betrekking tot de cruciale feiten, waardoor zonder bewijslevering -hetgeen waarvoor een kortgeding procedure zich niet leent- niet valt vast te stellen welke partij het gelijk aan haar zijde heeft.

Na het gelegde conservatoire beslag volgt altijd de bodemzaak waarin de beslaglegger binnen 14 dagen nadat het beslag is gelegd een dagvaarding moet uitbrengen. Een bodemprocedure kan echter jaren duren, waardoor het beslag, zodra het doel treft, dus als zekerheid kan dienen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden in dit verband of eens vrijblijvend van gedachten wisselen? Ons team van procesrecht advocaten is daartoe graag bereid. U kunt contact opnemen via e-mail: d.vanzanten@valegis.com of nummer: 0658987775.

 

× Hoe kan ik u helpen?