1 minuten leestijd

Wanneer kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk zijn?

In veel situaties wordt de bestuurder van een onderneming beschermd tegen aansprakelijkheid door de BV waarvan hij/zij bestuurder is; een schuldeiser zal bij deze BV moeten aankloppen. Maar in bijzondere gevallen kan de bestuurder toch zèlf aansprakelijk zijn, namelijk wanneer hem/haar persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Er kan sprake zijn van een zodanig persoonlijk ernstig verwijt wanneer de bestuurder in naam van de vennootschap verplichtingen jegens de schuldeiser is aangegaan terwijl hij wist of behoorde te weten dat de vennootschap niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen én geen verhaal zou bieden voor de daardoor door de schuldeiser te lijden schade.

Dat kan bijvoorbeeld zo zijn bij selectieve betalingen. Op zich staat het een bestuurder vrij om keuzes te maken in welke schuldeisers worden betaald, behalve wanneer het gaat om betalingen aan gelieerde schuldeisers of aan schuldeisers waar de bestuurder een persoonlijk belang bij heeft.

Het gaat dus mis voor de bestuurder wanneer hij/zij wèl aan zichzelf allerlei (onverplichte) kostenvergoedingen en bonussen uitbetaalt, maar niet de vergoedingen aan de (wegens de voorgenomen liquidatie) ontslagen werknemer. Deze bestuurder werd daarvoor persoonlijk aansprakelijk gehouden en moest alsnog betalen aan de werknemer

Heeft u vragen over bestuurdersaansprakelijkheid? Neemt u dan contact op met één van de advocaten van Valegis Advocaten.