1 minuten leestijd

Een postcontractueel non-concurrentiebeding komt in verreweg de meeste franchiseovereenkomsten voor en verbiedt de franchisenemer om gedurende een bepaalde tijd na het einde van de franchiseovereenkomst concurrerende activiteiten te verrichten.

Op grond van de Wet Franchise (artikel 7:920 BW) is het toegestaan om een dergelijk non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst op te nemen mits het aan de volgende vereisten voldoet:

  • het schriftelijk overeengekomen is;
  • het uitsluitend betrekking heeft op de goederen of diensten die concurreren met de goederen of diensten waar de franchiseovereenkomst betrekking op heeft;
  • het onmisbaar is om de knowhow van de franchisegever te beschermen;
  • het niet langer dan één jaar duurt;
  • het geografisch niet ruimer is dan het gebied waarbinnen de franchisenemer de franchiseformule heeft geëxploiteerd.

Een non-concurrentiebeding dat niet aan deze vereisten voldoet is nietig. Voor op 1 januari 2021 reeds bestaande non-concurrentiebedingen geldt een overgangstermijn van twee jaren. Nieuwe franchiseovereenkomsten of verlengingen van bestaande franchiseovereenkomsten moeten aan deze vereisten voldoen.

Vrijblijvend van gedachten wisselen? Bel Myrthe S.J. Steenhuis (06-13371930) of een van de andere leden van ons franchiseteam.