Skip to main content

Wat zijn de mogelijkheden om conservatoir beslag eraf te krijgen?

In juristenland komt het nog wel eens voor, de wederpartij legt beslag. Vaak als pressiemiddel waarvoor het natuurlijk niet bedoeld is, maar vervelend is het wel. Want een eenmaal gelegd beslag is er vaak niet zomaar weer af te krijgen en kan smet op bijvoorbeeld een vastgoedproject in ontwikkeling brengen en negatieve gevolgen met zich meebrengen.

Om een beslag zo snel mogelijk weer eraf te krijgen kan men kiezen voor een kort geding procedure, waarin eiser zal moeten aantonen dat ‘’summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht is gebleken’’. De woorden doen het al verklappen: dit klinkt en is dan ook niet makkelijk om aan te tonen.

Te meer nu partijen vaak lijnrecht tegenover elkaar staan met betrekking tot de cruciale feiten, waardoor zonder bewijslevering -hetgeen waarvoor een kortgeding procedure zich niet leent- niet valt vast te stellen welke partij het gelijk aan haar zijde heeft.

De ervaring en rechtspraak op dit punt leren dan ook dat een eenmaal gelegd conservatoir beslag er niet zomaar af is. Een andere optie is wellicht zekerheid te stellen, maar wie voelt hier iets voor indien men van mening is dat de andere partij geen vordering heeft?

Gelukkig biedt de schriftelijke ronde die volgt nadat beslag is gelegd -de beslaglegger dient doorgaans binnen 14 dagen nadat het beslag is gelegd een dagvaarding uit te brengen- de mogelijkheid om voor alle overige weren te reageren op het beslag. Dit kan op de eerste roldatum voor alle weren, het zgn. incident.

De rechter zal dan twee weken na de eerste roldatum de beslaglegger in de gelegenheid stellen om hierop te reageren, waarna een beslissing volgt. Aangezien het een reguliere procedure betreft gelden hierin wel de procesregels van bewijslevering. Hetgeen de procedure kansrijker maakt en dus soelaas kan bieden.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden in dit verband of eens vrijblijvend van gedachten wisselen ? Ons team van procesrecht advocaten is daartoe graag bereid. U kunt contact opnemen via e-mail: d.vanzanten@valegis.com dan wel telefonisch op nummer: 06-58987775.

 

× Hoe kan ik u helpen?