Skip to main content

Wat als de beslagene in weerwil van een beslag het merkenrecht vervreemdt?

Het convervatoir beslag is een middel om het goed waarop beslag is gelegd te bewaren totdat een rechter uitspraak heeft gedaan. Er kan beslag gelegd worden op allerlei goederen, zoals op vervoersmiddelen, bankrekeningen en zelfs merkenrechten. Zo heeft een convervatoir beslaglegger geprobeerd de levering van het woord- en beeldmerk ‘Earth Water’ veilig te stellen. De beslagene mag immers het merk, zo lang er beslag ligt, niet overdragen aan een ander (vervreemden).

Wat als de beslagene in weerwil van het beslag toch tot vervreemding van het merkenrecht ‘Earth Water’ overgaat? In artikel 453a lid Rv staat dat een vervreemding van een zaak nadat deze in beslag is genomen, niet tegen de beslaglegger kan worden ingeroepen. De Hoge Raad legt in het arrest van 11 februari 2022 (ECLI:NL:HR:2022:164) in duidelijke taal uit wat hiermee wordt bedoeld:

“De beslaglegger kan de overdracht dus negeren.”

De beslaglegger moet een procedure beginnen tegen de beslagene – ook als de beslaglegger bekend is met de vervreemding aan een derde. Zelfs een faillissement van de beslagene, staat aan die  procedure niet in de weg.

Hoewel de Hoge Raad in zijn arrest duidelijkheid schept over te door een beslaglegger te nemen stappen, zal een procedure tegen (alleen) de (gefaillieerde) beslaglegger niet altijd tot de gewenste uitkomst leiden. Valegis Advocaten denkt graag met u mee over de mogelijkheden om uw doelen te realiseren, bijvoorbeeld door de derde aan die het beslagen goed is overgedragen in de procedure te betrekken.

Neem gerust contact op met Angela Schwegler om vrijblijvend van gedachten te wisselen (a.schwegler@valegis.com).

Angela Schwegler-Veldstra

Angela studeerde cum laude af aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is sinds 2016 advocaat. Zij heeft zich bij een middelgroot advocatenkantoor in Amsterdam gespecialiseerd binnen het ondernemingsrecht in brede zin.

× Hoe kan ik u helpen?