Skip to main content

Mede naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van de overheid rondom corona zijn er een aantal wijzigingen in diverse regelingen. In een nutshell komt een en ander op het navolgende neer.

NOW 3.3

De geplande versoberingen in de NOW 3.3 zijn van de baan. Dat heeft het kabinet op donderdag 21 januari bekend gemaakt. Het gaat dan om het tijdvak van 1 april tot 1 juli (= 5e UWV-aanvraagperiode). Voor de NOW3.2 –  tijdvak 1 januari tot 1 april (= 4e UWV-aanvraagperiode ) – was daar al eerder toe besloten.

Verder zal tot 1 juli de maximale tegemoetkoming in de loonkosten verhoogd worden van 80 naar 85%.

Het loket om NOW 3.2 (tijdvak januari- maart) aan te vragen, gaat naar verwachting 15 februari open tot en met 14 maart.

(Reis)kostenvergoeding

De goedkeuring voor het uitbetalen van de vaste (reis)kostenvergoedingen is wederom verlengd, tot 1 april 2021.

Voorwaarden:

  • het moet gaan om bestaande afspraken (reiskosten of vaste kostenvergoedingen) tussen werkgever en werknemer;
  • er wordt uitgegaan van het vaste reispatroon;
  • recht op vaste vergoeding stond in ieder geval vast op 12 maart 2020.

Als aan deze voorwaarden is voldaan hoeft de vaste vergoeding niet te worden aangepast. Ten gevolge hiervan heeft het thuiswerken tijdens de coronacrisis geen invloed op de vaste (reis)kostenvergoeding.

Werkkostenregeling (WKR)

Voor wat betreft de WKR geldt dat de vrije ruimte over het fiscale loon tot en met € 400.000 evenals in 2020 ook in 2021 is verhoogd van 1,7% naar 3%. Werkgevers hebben daardoor een (beperkte) mogelijkheid om een extra onbelaste “aardigheidje” te geven aan hun werknemers in deze bijzondere tijd dan wel hoeft er iets minder eindheffing te worden betaald in geval van een overschrijding van de vrije ruimte. Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000 blijft de vrije ruimte in 2021 1,18%.

Let op!

Wij streven naar volledigheid in onze berichtgeving maar kunnen die niet garanderen, omdat de ontwikkelingen elkaar in snel tempo opvolgen. Onze berichten kunnen daardoor verouderd zijn op het moment dat u die leest. Daarom vermelden wij de datum en het tijdstip van plaatsing bij elk bericht.

22 januari 2021

Leave a Reply

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.