4 minuten leestijd

Nederland wordt net zoals veel andere landen in de greep gehouden door het Coronavirus. Om (verdere) verspreiding van het virus te voorkomen, heeft het kabinet een (nood)maatregelenpakket afgekondigd. Onderdeel daarvan is dat onder meer alle eet- en drinkgelegenheden hun deuren moeten sluiten. Dinsdagavond werd bekend dat deze verplichte sluiting tot ten minste 28 april 2020 wordt verlengd. In veel opzichten raakt deze maatregel ondernemers in het hart, maar hoe zit het met de huurrechtelijke gevolgen van de verplichte sluiting?

Huurprijsvermindering

Veel huurders willen weten of zij in deze bijzondere tijden verplicht zijn de (volledige) huur te betalen. Zij willen door de afgenomen en afnemende inkomsten graag minder of helemaal geen huur betalen. Voor een beroep op huurprijsvermindering moet sprake zijn van een gebrek. Er is een gebrek als  – kort gezegd – verhuurder niet het genot kan verschaffen dat de huurder mocht verwachten. De beoordeling hiervan geschiedt aan de hand van ‘de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen’. Sluiting op last van de overheid door COVID-19 is een niet eerder door de rechter beoordeelde situatie. Omdat de verhuurder  geen invloed kan uitoefenen op deze externe factor is het nog maar de vraag of een huurder recht heeft op huurprijsvermindering.

De kanttekening die ik hierbij plaats is dat de uitkomst anders kan zijn als er in de huurovereenkomst specifieke bepalingen zijn opgenomen over huurprijsvermindering. Partijen dienen in dat geval de afspraken na te leven. Indien partijen gebruikmaken van de Algemene Bepalingen behorende bij het ROZ-model voor Winkelruimte behoeft er in beginsel geen discussie. Dit model sluit het beroep op huurprijsvermindering namelijk – uitzonderingen daargelaten – uit.

Corona-akkoord

Brancheorganisaties van retailers Detailhandel Nederland en de NRW en verhuurders IVBN, de NRW, Vastgoed Belang en de VGO zijn vorige week tot een ‘corona-akkoord’ gekomen. Dit akkoord is tijdelijk en geeft huurders een voorlopige adempauze tot 20 april.Partijen hebben de volgende afspraken gemaakt:

  • Kwartaalhuren voor Q2 die per 1 april ingaan worden omgezet in maandhuren;
  • Waar nodig krijgen retailers uitstel van betaling voor de huur van 1 april tot 20 april;
  • Als er al huurnota’s zijn verstuurd, worden die niet geïncasseerd tot 20 april;
  • Er worden tijdens crisismaanden geen boetes of rente gerekend over uitgestelde huurbetalingen;
  • Winkels zonder substantiële omzetdaling (25%) blijven buiten de discussie;
  • Retailers krijgen de mogelijkheid om tot eind april niet aan een exploitatieverplichting te voldoen. Dit in onderling overleg.

De gesprekken worden nu voortgezet met het doel om voor 20 april 2020 tot een definitieve oplossing te komen.

Bezorgen en afhalen?

Als alternatief voor een totale sluiting zie je dat steeds meer bedrijven een bezorg- en/of afhaaldienst aanbieden, maar mag dit wel? Het antwoord daarop is afhankelijk van de reikwijdte van de bestemming zoals in de huurovereenkomst is opgenomen. Als de huurovereenkomst geen mogelijkheid biedt, dan is het verstandig om daarover met verhuurder afspraken te maken. Mocht de verhuurder niet thuis geven, zou het mijns inziens ook niet ondenkbaar zijn dat de rechter een tijdelijke wijziging van het gebruik toestaat.

Vragen

Hebt u Coronacrisis-gerelateerde vragen? Neem dan gerust contact op met het Coronacrisis adviesteam van Valegis Advocaten of uw reguliere contactpersoon bij Valegis Advocaten.

Dit artikel is geschreven door Dominique Fransen.

Let op!
Wij streven naar volledigheid in onze berichtgeving maar kunnen die niet garanderen omdat de ontwikkelingen elkaar in snel tempo opvolgen. De Rijksoverheid komt geregeld met aanvullingen op of verbeteringen van (nieuwe) regelingen. Onze berichten kunnen daardoor verouderd zijn op het moment dat u die leest. Daarom vermelden wij de datum en het tijdstip van plaatsing bij elk bericht.