2 minuten leestijd

Het persoonlijk belang van een bestuurder versus het belang van de organisatie.

In de praktijk zal het geregeld voorkomen dat een bestuurder naast zijn bestuursfunctie bij een stichting of vereniging aandeelhouder is bij een B.V. of een eigen onderneming drijft. Denk aan het voorbeeld waarbij een bestuurder van een voetbalvereniging tevens een eigen schoonmaakbedrijf exploiteert. Het gegeven dat een bestuurder tevens een eigen schoonmaakbedrijf exploiteert is op zichzelf geen punt. Maar wat nu als de voetbalvereniging voornemens is om een schoonmaakbedrijf in te huren voor het wekelijks onderhouden van de vereniging? Mag voornoemde bestuurder dan invloed uitoefenen op het besluit om zijn schoonmaakbedrijf in te huren? Deze vragen zien op wat in juridische termen het tegenstrijdig belang wordt genoemd.

De tegenstrijdig belangregeling is voor de stichting en vereniging per 1 juli 2021 geïntroduceerd door inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). De wet spreekt van een tegenstrijdig belang wanneer de bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting/vereniging. In het eerder geschetste voorbeeld is een tegenstrijdig belang van de bestuurder vrij aannemelijk. Het belang van de voetbalvereniging om zo weinig mogelijk te betalen aan het schoonmaakbedrijf is tegenstrijdig met het belang van het schoonmaakbedrijf om juist zo veel mogelijk te ontvangen.

Op het moment dat een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft mag deze bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging en de besluitvorming met betrekking tot het betreffende besluit. Dit betekent dat de (eventueel aanwezige) medebestuurders in dat geval het besluit nemen. Wanneer alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben zal het besluit worden genomen door de raad van commissarissen (indien aanwezig). Het is van belang dat de organisatie scherp is op de aanwezigheid van een tegenstrijdig belang. Als achteraf blijkt dat een bestuurder met een tegenstrijdig belang heeft deelgenomen aan de beraadslaging of besluitvorming, is het betreffende besluit mogelijk vernietigbaar.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neemt u dan gerust contact op met de advocaten uit het ondernemingsrechtteam van Valegis Advocaten.