Skip to main content

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

In de wereld van de bouw en vastgoedontwikkeling worden complexe projecten vaak gerealiseerd door middel van een samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen, waaronder de opdrachtgever, adviseurs, architecten, ingenieurs en uiteraard de aannemer. Een constructieve samenwerking tussen deze partijen is van groot belang om succesvolle resultaten te behalen binnen de daarvoor gestelde tijd en het beschikbare budget. In de praktijk wordt er door de betrokken partijen steeds vaker voor gekozen om al in de ontwerpfase samen te werken met als doel om gezamenlijk tot een uitvoeringsgericht ontwerp te komen dat gerealiseerd kan worden. De deelnemers aan deze samenwerking vormen het bouwteam.

Een voordeel van een bouwteam is dat de betrokken partijen in een vroeg stadium hun expertise en ervaring kunnen inbrengen, zodat vertragingen en faalkosten zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. Voor de aannemer in het bijzonder bestaat er nog een groot voordeel, namelijk dat hij als beloning voor zijn inspanningen tijdens de ontwerpfase, als eerste en enige een prijsaanbieding voor het uit te voeren werk mag doen.

De afspraken tussen de deelnemers van het bouwteam worden vastgelegd in de bouwteamovereenkomst. In de bouwteamovereenkomst worden afspraken opgenomen over de samenstelling van het bouwteam, de verplichtingen van partijen, de prijsvorming, de gunning van de opdracht en de aansprakelijkheid van partijen. Het is van belang om stil te staan bij de uitwerking van deze afspraken gezien de complexiteit van het bouwproces, het financieel belang en de risico’s in het geval het project niet verloopt als gepland.

In de praktijk wordt regelmatig gebruik gemaakt van een model bouwteamovereenkomst. Het meest gebruikte model dateert van 2021 en is opgesteld door Bouwend Nederland. Het model voor de bouwteamovereenkomst kunt u op de website van Bouwend Nederland gratis downloaden. Wij adviseren echter om een op maat gemaakte bouwteamovereenkomst op te stellen die aansluit bij uw wensen en het desbetreffende project. Valegis Advocaten helpt u graag bij het opstellen of beoordelen van een bouwteamovereenkomst.

Heeft u ondersteuning nodig bij het opstellen of beoordelen van een bouwteamovereenkomst? Of heeft u andere vragen met betrekking tot de bouwteamovereenkomst? Neemt u dan gerust contact op met de advocaten van het vastgoedteam van Valegis Advocaten.

× Hoe kan ik u helpen?