2 minuten leestijd

Het vervangen van een vloer, verhelpen van een kapotte kraan en/of het afstellen van de deuren: er zijn talloze werkzaamheden te bedenken die een verhuurder zou willen uitvoeren in een woning. Het komt geregeld voor dat een huurder na de aanzegging van de uit te (laten) voeren werkzaamheden de toegang tot de woning weigert. In dat geval is de vraag of je de huurder kunt dwingen toegang te verlenen. Voor het antwoord op deze vraag is het van belang om te beoordelen of de voorgenomen werkzaamheden dringend zijn in de zin van artikel 7:220 lid 1 BW. In deze bijdrage beantwoord ik de vraag: wat is dringend?

Werkzaamheden zijn dringend als zij niet tot na het einde van de huurtermijn kunnen worden uitgesteld. Dit is aan de orde als uitstel van de werkzaamheden tot extra kosten of tot schade (dus niet zonder schade of nadeel) zou leiden.[VOETNOOT] De dringendheid hoeft niet alleen voort te vloeien uit een bouwkundig noodzaak, zoals bijvoorbeeld het verhelpen van een kapotte kraan die bij uitblijven van reparatie voor vocht in de woning zorgt. De dringendheid kan ook worden aangenomen als complexmatig groot onderhoud wordt uitgevoerd en huurders ter besparing van kosten eerder hun medewerking moeten geven, ook al kunnen de werkzaamheden bouwkundig gezien later worden uitgevoerd. Te denken valt aan het complexmatig afstellen van deuren. Als een aanneembedrijf slechts enkel voor één huurder uit een complex moet terugkomen, kan dit – onder omstandigheden – als dringend worden aangemerkt. Immers: bij weigering zal het aanneembedrijf slechts voor één huurder terug moeten komen met de daarbij komende (extra) kosten.

[VOETNOOT:] Asser/Kamphuisen, p. 209 ;  Kamerstukken II 1997/98, 26 089, nr. 3, p. 30, Kamerstukken II 1999/2000, 26 089, nr. 6, p. 22; Kamerstukken II 2000/01, nr. 19, p. 29, Kamerstukken II 2000/01, 26 932, nr. 5, p. 9.

Heeft u te maken met dringende werkzaamheden? Neem contact op met Dominique Fransen of een van de andere specialisten van het huurrechtteam om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.