1 minuten leestijd

Deze week heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet betaald ouderschapsverlof. Op grond van dit wetsvoorstel kunnen ouders gedurende 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen gedurende het eerste levensjaar van hun kind. Gedurende deze periode krijgen zij een uitkering van het UWV. Niet enkel heeft de Eerste Kamer ingestemd met dit wetsvoorstel, zij heeft ook ingestemd met een motie om de hoogte van de uitkering te verhogen naar 70% van het (maximum) dagloon. In het wetsvoorstel stond namelijk een uitkering van 50% van het (maximum) dagloon.

Het betaald ouderschapsverlof geldt ook voor ouders die vóór inwerkingtreding van de wet een kind hebben gekregen. Voorwaarden zijn dan dat het kind op dat moment jonger is dan 1 jaar en het volledige recht op (onbetaald) ouderschap van 26 weken nog niet is opgenomen.

In het geval van adoptie- of pleegouderschap is betaald ouderschapsverlof ook mogelijk voor kinderen onder de 8 jaar. Dit geldt alleen voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing.

De wet betaald ouderschapsverlof zal op 2 augustus 2022 in werking treden.

Voor vragen over deze wetswijziging of andere arbeidsrechtelijke vragen kunt u contact opnemen met Rigje Rosier via r.rosier@valegis.com.