2 minuten leestijd

Mag de verhuurder de huurovereenkomst vernietigen in het geval dat de huurder bij het aangaan van de huurovereenkomst (twee jaar eerder) onjuiste informatie heeft verstrekt?

Een verhuurder verlangt doorgaans van een potentiële huurder dat hij/zij voor het aangaan van de huurovereenkomst, informatie verstrekt over zijn of haar inkomen. Ik acht het daarbij vanzelfsprekend dat de huurder geen onjuiste informatie mag verstrekken of bewust feiten mag achterhouden. Maar wat nou als blijkt dat de huurder dit wel heeft gedaan? Kan de verhuurder na het verlopen van een langere periode daar nog iets tegen doen?

De rechtbank Amsterdam heeft op 14 juni 2022 hierover uitspraak gedaan. De casus was als volgt. De verhuurder kwam er begin 2021 achter dat de huurders bij het aangaan van de huurovereenkomst in maart 2019 onjuiste informatie hadden verschaft. De destijds verstrekte informatie betrof immers valselijk opgemaakte documenten over het arbeidsverleden en de inkomenssituatie van één van de huurders. De verhuurder heeft per brief vervolgens de vernietiging van de huurovereenkomst ingeroepen op grond van dwaling.

De verhuurder had de rechter verzocht om de vernietiging te bevestigen en vorderde tevens ontruiming van de woning. De rechter was van oordeel dat de huurders inderdaad onjuiste informatie hadden verstrekt aan de verhuurder, waardoor zij een onjuiste voorstelling van zaken had op het moment van het aangaan van de huurovereenkomst. De verhuurder had daardoor rechtsgeldig de huurovereenkomst vernietigd. De vernietiging werkte terug tot het tijdstip waarop de huurovereenkomst was aangegaan. Dit betekent dat achteraf gezien geen huurovereenkomst tot stand was gekomen, waardoor de huurders geen recht hebben om in de woning te blijven. Ook de vordering tot ontruiming van de woning werd toegewezen.

Indien een huurovereenkomst tot stand is gekomen onder invloed van dwaling, dan is deze overeenkomst vernietigbaar. Let wel, de vernietiging moet worden ingeroepen uiterlijk binnen drie jaar nadat de dwaling is ontdekt.

Kortom, de verhuurder heeft (ook op een later moment, mits binnen drie jaar) de mogelijkheid om op te treden als de huurder bij het aangaan van de huurovereenkomst onjuiste informatie heeft verstrekt.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neemt u dan gerust contact op met de advocaten van het vastgoedteam van Valegis Advocaten.