Skip to main content

Het vereiste van de huisvestingsvergunning voor het mogen voortzetten van een huurovereenkomst na overlijden van een huurder is een bijzonder bestuursrechtelijk vereiste in een civielrechtelijk juridisch kader. In de praktijk wordt er relatief weinig aandacht aan het vereiste van de huisvestingsvergunning besteed, terwijl de krapte op de woningmarkt juist vraagt om extra aandacht. In een artikel van het tijdschrift de Huurrecht In de Praktijk (HIP) beschreef Dominique om deze reden de achtergrond en toepassing van de huisvestingsvergunning in het kader van art. 7:268 lid 2 BW.

Lees het artikel hier.

× Hoe kan ik u helpen?