Skip to main content

Op 10 oktober 2022 werd het wetsvoorstel seksuele misdrijven aan de Tweede Kamer voorgelegd en op 4 juli 2023 is het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel is een reactie op verouderde zedenwetgeving als gevolg van maatschappelijke, technologische en juridische ontwikkelingen. Het doel van het wetsvoorstel is om een actueel en doeltreffend strafrechtelijk instrumentarium te bieden dat voldoet aan internationale verplichtingen en een normstellende en preventieve rol vervult.

Het wetsvoorstel heeft ook gevolgen voor het arbeidsrecht, omdat het seksuele intimidatie strafbaar stelt en seksuele handelingen binnen afhankelijkheidsrelaties, zoals binnen arbeidsverhoudingen, snel als aanranding of verkrachting beschouwd kunnen worden. Volgens de wetgever ontbreekt in functionele afhankelijkheidsrelaties doorgaans de wil bij de ondergeschikte om seksuele handelingen met de bovengeschikte uit te voeren. Als dergelijke handelingen plaatsvinden, rust de bewijslast op de bovengeschikte om aan te tonen dat er sprake was van wederzijdse instemming. Als blijkt dat er geen consensus was, is strafbaarheid in principe vastgesteld.

Werkgevers dienen duidelijke voorschriften op te stellen die seksuele intimidatie en seksuele handelingen binnen afhankelijkheidsrelaties verbieden. Overtreding van deze voorschriften kan dan leiden tot een dringende reden voor ontslag op staande voet of ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Werkgevers moeten zich ook bewust zijn van hun verantwoordelijkheid om werknemers te beschermen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Hoewel het wetsvoorstel slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag een betere bescherming biedt, is het belangrijk dat werkgevers niet enkel vertrouwen op deze nieuwe wetgeving. Zij dienen zelf een duidelijk en eenduidig beoordelingskader binnen het arbeidsrecht te hanteren en normen vast te stellen met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het is niet langer acceptabel om stil te blijven zitten op dit gebied.

Heeft u vragen over dit onderwerp of over een andere arbeidsrechtelijke kwestie? Neemt u dan contact op met Esmée Koster (e.koster@valegis.com) of met een van de andere advocaten uit het arbeidsrechtteam van Valegis Advocaten.

Valegis Advocaten

Valegis Advocaten, with offices in The Hague and Amsterdam, is the law firm for (international) entrepreneurs and companies; modern legal services, clear, pragmatic, solution-oriented and with integrity.

× Hoe kan ik u helpen?