1 minuten leestijd

Aanscherpingen zoekjaarvergunning hoogopgeleiden leiden tot strengere eisen voor de pas afgestudeerde kennismigrant.

Per 1 juli 2021 zijn de vereisten om een zogeheten zoekjaarvergunning in Nederland aan te vragen voor in het buitenland afgestudeerde vreemdelingen aangescherpt. Deze aanscherpingen zijn aldus de Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie nodig om misbruik van de regeling tegen te gaan.

Wat is er gewijzigd? Het zoekjaar staat o.a. open voor vreemdelingen die in de drie jaar direct voorafgaand aan de aanvraag aan een buitenlandse onderwijsinstelling met goed gevolg een masteropleiding of een postdoctorale opleiding van ten minste twaalf maanden hebben afgerond of zijn gepromoveerd aan een onderwijsinstelling die voorkomt op een van drie gezaghebbende lijsten ‘rankings’ van internationale universiteiten, uitgegeven door ShanghaiRanking Consultancy, Quacquarelli Symonds en Times Higher Education. Er bestaan grote verschillen tussen de lijsten per uitgever. In het nieuwe beleid dient de onderwijsinstelling voortaan op minstens twee beschikbare lijsten (algemeen, facultair of vakgebiedspecifiek) opgenomen te zijn. Ranglijsten die door dezelfde uitgever zijn uitgebracht tellen daarbij als één.

De aanscherping geldt ook voor aanvragers van een kennismigrantenvergunning die een beroep doen op het verlaagde salariscriterium (thans EUR 2.497.- bruto per maand exclusief vakantiebijslag) voor hoogopgeleiden. De lat is dus iets hoger komen te liggen en sommige kennismigranten in spe zullen hierdoor achter het net vissen.

Voor meer informatie over het aannemen van internationaal personeel en kennismigranten kunt u contact opnemen met Reinier Wolters, r.wolters@valegis.com.