Skip to main content

Wat is een managementovereenkomst?

Wie in de wet zoekt naar de definitie van of de toepasselijke bepalingen op een managementovereenkomst, zal niet slagen. De wet kent namelijk geen regeling voor een managementovereenkomst. De managementovereenkomst is de overeenkomst waarbij een (rechts)persoon wordt belast met het uitvoeren van management- of bestuurstaken voor een onderneming. In de juridische context wordt een managementovereenkomst vaak beschouwd als een overeenkomst van opdracht. Partijen komt bij het opstellen van de managementovereenkomst grote vrijheid toe. Desondanks moet bij het opstellen van een managementovereenkomst ervoor worden gewaakt dat het niet te veel lijkt op een arbeidsovereenkomst. Voor een arbeidsovereenkomst geldt namelijk dwingendrechtelijke regelgeving, waarvan partijen niet mogen afwijken. Het is daarom belangrijk dat een managementovereenkomst zorgvuldig wordt opgesteld en passend is bij de specifieke situatie.

Wat moet er in een managementovereenkomst worden opgenomen?

Een managementovereenkomst moet op zorgvuldige wijze worden opgesteld en afgestemd op de specifieke situatie. Enkele cruciale onderwerpen die in de managementovereenkomst moeten worden opgenomen zijn:

  • de functie en de taken van de bestuurder/manager;
  • de vergoeding en betalingsvoorwaarden;
  • de duur van de overeenkomst van opdracht;
  • verzekeringen en aansprakelijkheid;
  • de opzeggings- en ontbindingsmogelijkheden van de overeenkomst van opdracht;
  • geheimhoudingsverplichtingen en intellectuele eigendomsrechten;
  • concurrentie- en relatiebedingen;
  • ziekte en afwezigheid.

Bovengenoemde onderwerpen vormen slechts de basis van de managementovereenkomst. Het opstellen van een managementovereenkomst vereist maatwerk en expertise. Om die reden verdient het aanbeveling dat de managementovereenkomst wordt opgesteld door een juridisch professional. Valegis Advocaten heeft de juiste kennis om deze managementovereenkomst samen met u op te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met uw specifieke behoeften en omstandigheden.

Heeft u ondersteuning nodig bij het opstellen of beoordelen van uw managementovereenkomst? Of heeft u andere vragen met betrekking tot de managementovereenkomst? Neemt u dan gerust contact op met de advocaten van het Ondernemingsrechtteam van Valegis Advocaten.

× Hoe kan ik u helpen?