2 minuten leestijd

Sinds 1 januari 2021 geldt de nieuwe Wet Franchise, waarmee de wetgever de franchisenemer beoogt meer bescherming te bieden. Zo is er een verplichte wachttijd in de wet opgenomen: zodra franchisenemer het ontwerp van de franchiseovereenkomst en alle informatie met betrekking tot de franchiseformule van franchisegever heeft ontvangen, moeten partijen als het ware vier weken op hun handen gaan zitten. Pas als die termijn voorbij is kan de franchiseovereenkomst ondertekend worden en kan franchisenemer gaan beginnen.Ook met het doen van investeringen of het aangaan van andere overeenkomsten moet in de tussentijd dus gewacht worden.

Het idee achter deze wachttijd is dat franchisenemer de gelegenheid krijgt om zich nog eens goed te bezinnen op waar hij zich aan commiteert en daar zo nodig advies over in te winnen. De gedachte van de wetgever is kennelijk dat de franchisenemer tegen zijn eigen enthousiasme in bescherming moet worden genomen. Misschien is dit nuttig voor een kleine, beginnende ondernemer, maar voor professionele(re) partijen is dit vaak alleen maar hinderlijk: die weten heus al waar ze aan beginnen, hebben al genoeg gesprekken gevoerd met de franchisegever en die willen gewoon doorpakken.

In onze praktijk zien we dan ook vaak dat partijen gezamenlijk voorstellen om de wachttijd dan maar weg te contracteren. Een dergelijke afspraak is echter vernietigbaar door de franchisenemer, dus de franchisegever loopt daarbij het risico dat franchisenemer zich later – als hem dat strategisch goed uitkomt – alsnog op het ontbreken van de wachttijd beroept. Of de franchisenemer daar (in alle gevallen) in zal slagen is nog niet duidelijk, daarvoor moet de jurisprudentie worden afgewacht. We hopen dat rechters hier, in ieder geval waar het professionele partijen betreft, praktisch mee om zullen gaan.

Wil je meer weten over franchise? Neem contact dan op met Daphne Jerphanion: d.jerphanion@valegis.com of de andere franchisespecialisten van Valegis Advocaten.