Skip to main content

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. De nieuwe pensioenwet heeft tot doel het stelsel evenwichtiger, flexibeler, persoonlijker en transparanter te maken. Het uitgangspunt van de nieuwe wet blijft dat pensioenen gezamenlijk worden opgebouwd en dat financiële risico’s met elkaar gedeeld worden. Werkgevers en werknemers leggen premie in, pensioenuitvoerders beleggen dat geld en keren de pensioenuitkeringen uit.

Een van de veranderingen in het nieuwe pensioenstelsel is dat pensioenuitvoerders nu sneller de opbrengsten van hun beleggingen kunnen gebruiken om de pensioenen te verhogen. Het omgekeerde geldt ook: bij tegenvallende resultaten kunnen pensioenen ook dalen. De nieuwe pensioenwet voorziet in buffers om dat zoveel mogelijk op te vangen. Daarnaast zorgt de nieuwe pensioenwet er voor dat het duidelijker en persoonlijker wordt hoeveel pensioen er is opgebouwd. Het pensioen van een deelnemer is voortaan alle premie die namens die deelnemer is betaald, plus het rendement dat dit geld heeft opgeleverd.

In Nederland is pensioen gebaseerd op een drie-pijlersysteem, bestaande uit een basisvoorziening van de overheid, een pensioen dat een werkgever toezegt aan een werknemer en voorzieningen die mensen privé regelen. Met de nieuwe pensioenwet worden wijzigingen gebracht in alle drie de pijlers waaruit het Nederlandse pensioenstelsel bestaat, met als gevolg dat bijna elke pensioenregeling door deze hervorming wordt geraakt. Voor vrijwel alle werkgevers betekent het nieuwe pensioenstelsel dus dat er belangrijke wijzigingen op hen afkomen. Er is een transitieperiode van 4,5 jaar waarin pensioenuitvoerders de gelegenheid krijgen om de nieuwe pensioenregelingen te implementeren. Alle Nederlandse pensioenregelingen moeten uiterlijk op 1 januari 2028 aan de nieuwe wetgeving voldoen.

In het – Engelstalige – webinar op 2 april van 12:00 – 13:00 geven we een kort overzicht van het pensioenstelsel in Nederland en de nieuwe pensioenwet met daarbij de belangrijkste wijzigingen. Ook vertellen we wanneer u in actie moet komen. In het webinar richten wij ons op de tweede pijler, het werkgeverspensioen. Klik hier voor meer informatie over het webinar.

Heeft u vragen over dit onderwerp of over een andere arbeidsrechtelijke kwestie? Neemt u dan contact op met Esmée Koster (e.koster@valegis.com) of met een van de advocaten uit het arbeidsrechtteam van Valegis Advocaten.

Valegis Advocaten

Valegis Advocaten, with offices in The Hague and Amsterdam, is the law firm for (international) entrepreneurs and companies; modern legal services, clear, pragmatic, solution-oriented and with integrity.

× Hoe kan ik u helpen?