2 minuten leestijd

Wat nu als een werknemer de Beroepscode voor Verpleegkundigen en Verzorgden schendt of op een andere manier over de scheef gaat; welke disciplinaire sancties kun je dan nemen?

In mijn vorige artikel schreef ik over de rol van de Beroepscode in de Zorg. Deze keer besteed ik aandacht aan de vraag wat je als Zorgwerkgever kunt doen wanneer een werknemer zich niet aan de Beroepscode houdt: het nemen van disciplinaire sancties.

Bij disciplinaire sancties denkt men al snel aan ontslag op staande voet, maar dat is niet de enige. Ook in situaties waarin de Beroepscode niet geschonden is, maar de werknemer zich simpel gezegd niet als goed werknemer gedragen heeft, is het ook denkbaar om sancties op te leggen.

De lichtste disciplinaire sanctie is over het algemeen een waarschuwing. Neem in zo’n officiële schriftelijke waarschuwing eventuele onduidelijkheden weg en leg gemaakte afspraken vast. Wijs bij voorkeur ook op het gevolg wanneer werknemer zich niet aan de afspraken houdt. Een gewaarschuwd mens en dus ook een werknemer telt voor twee; een eerdere waarschuwing is meestal een voorwaarde om uiteindelijk tot ontslag op staande voet over te kunnen gaan.

Schorsing of op non-actiefstelling met behoud van loon is een andere, veel voorkomende disciplinaire sanctie. Let goed op of de CAO aanvullende regels stelt voor zo’n sanctie. De CAO VVT 2021 benoemt de mogelijkheid in art. 14.2, de CAO GHZ 2019-2021 regelt de sancties uitgebreider. Op non-actief stellen kan bijvoorbeeld voor 3 + 6 weken, terwijl schorsing maar voor 1 + 1 week toegestaan is. Voor schorsing heeft een Zorgwerkgever in de GeHandicaptenZorg ook ernstige redenen nodig dat werken door de werknemer niet langer verantwoord is, terwijl voor een op non-actief stelling “slechts” ernstige belemmering van de werkzaamheden nodig is – door welke oorzaak ook. Schorsing lijkt eerder een strafmaatregel dan de op non-actief stelling; let dus goed op voor welke sanctie je kiest.

Op de ultieme disciplinaire sanctie, ontslag op staande voet zal ik in deze Arbeidsrecht in de Zorg reeks een andere keer uitgebreider ingaan. Volgende keer eerst aandacht voor aanpassing van de arbeidsvoorwaarden.

Twijfelt u als Zorgwerkgever welke disciplinaire sanctie op de leggen? Neem dan contact op met Daniëlle Edelenbosch-Illingworth via d.edelenbosch@valegis.com of (06) 13 46 58 34, advocaat arbeidsrecht met speciale affiniteit voor de Zorg.