Skip to main content

Sinds 1 januari 2023 zijn eigenaren van kantoorpanden verplicht om minimaal energielabel C in hun bezit te hebben. Deze verplichting is neergelegd in artikel 5.11 van het Bouwbesluit 2012. Het is al enige tijd bekend dat deze verplichting per 1 januari jl. in zou gaan. Echter, volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voldoet pas 55% van de kantoren aan deze verplichting.[1] 10% van de kantoren hebben een energielabel van D of slechter en 35% heeft überhaupt geen energielabel.

Niet ieder kantoorpand hoeft te voldoen aan deze verplichting. Zo zijn kantoorgebouwen waarvan de totale gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties kleiner is dan 100 m² uitgesloten van deze verplichting. Ditzelfde geldt voor kantoorgebouwen met een gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties kleiner dan 50% van het totale gebruiksoppervlakte.

Als het kantoorpand wel energielabel-C-plichtig is, maar niet aan deze verplichting voldoet, mag op grond van artikel 5.11 van het Bouwbesluit 2012 het kantoorpand niet in gebruik worden genomen tot het energielabel is verkregen. Omdat gemeentes vanaf 1 januari 2023 handhaven op deze verplichting is het van belang dat eigenaren op korte termijn in actie komen. De verwachting is wel dat gemeentes eerst een waarschuwing zullen geven voordat zij overgaan tot handhaving.

Al hoewel de verplichting rust op de eigenaar van het kantoorpand, doen huurders van kantoorpanden er verstandig aan om na te gaan of het verplichte energielabel aanwezig is. Huurders worden immers hard geraakt door een gebruiksverbod. In het geval dat een gebruiksverbod wordt opgelegd kan de verhuurder niet meer het genot van het gehuurde verschaffen aan de huurder. Dit kwalificeert in beginsel als een gebrek in de zin van artikel 7:204 BW. De verhuurder is dan ook in beginsel gehouden om dit gebrek te verhelpen. Met andere woorden, ervoor te zorgen dat het kantoorpand voldoet aan de eisen voor het verkrijgen van energielabel C. De huurovereenkomst kan echter een afwijkende regeling bevatten waardoor de verantwoordelijkheid verschuift naar de huurder. Het is dus van belang om de huurovereenkomst er goed op na te lezen.

Mocht u uw huurovereenkomst willen laten beoordelen of heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neemt u dan gerust contact op met de advocaten van het vastgoedteam van Valegis Advocaten.

[1] https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/energielabel-c-kantoren

× Hoe kan ik u helpen?