Skip to main content

De spelregels van aanbod en aanvaarding: kan medewerking worden gevorderd aan het opmaken en ondertekenen van een schriftelijke koopovereenkomst?

We schreven al vaker over dit onderwerp: de spelregels van aanbod en aanvaarding bij het kopen van een woning lijken duidelijk, toch zien wij in de rechtspraak dat oplettendheid geboden is.

In voornoemde kwestie (Rb. Midden-Nederland 02-06-2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:2108) heeft koper zich op basis van een verkoopbrochure ingeschreven als geïnteresseerde voor de koop van een nieuwbouwappartement. Hierna is koper een bedenktijd gegund, waardoor koper in de veronderstelling verkeerde een koopoptie in handen te hebben. Verrassing: gedaagde trok zich terug uit het verkoopproces.

In casu rijst de vraag of slechts een vrijblijvend aanbod is gedaan, of dat eiser daadwerkelijk een koopoptie heeft op het appartement. Gedaagde stelt dat koper slechts op een kandidatenlijst stond en over de essentiële elementen van de koop nog moest worden onderhandeld.

Uit de uitspraak volgt dat de rechtbank aansluiting zoekt bij hetgeen partijen als essentiële elementen van de koopovereenkomst mogen verwachten. Gedurende de periode van bedenktijd werd op de website van het project een bericht geplaatst dat alle appartementen inmiddels waren toegewezen en verkoopgesprekken met kandidaat-kopers werden gevoerd. Eiser had nergens uit hoeven afleiden dat het nog onzeker was of de koop daadwerkelijk door zou gaan.

De rechtbank acht het van belang dat gedaagde niet heeft gesteld of onderbouwd dat met eiser over onderwerpen zoals een ontbindende voorwaarde is onderhandeld. Nu eiser daarom niet hoefde te begrijpen dat het essentieel of belangrijk was om over deze voorwaarden overeenstemming te bereiken, kwalificeren deze niet als essentialia voor het tot stand komen van een koopovereenkomst. Onder de gegeven omstandigheden mocht eiser er in redelijkheid op vertrouwen dat aan hem een onherroepelijk aanbod was gedaan.

Wilt u meer weten over de dit onderwerp of eens vrijblijvend van gedachten wisselen? Ons team van vastgoed en procesrecht advocaten is daartoe graag bereid.

U kunt contact opnemen via E: d.vanzanten@valegis.com of nummer: 0658987775.

× Hoe kan ik u helpen?