Skip to main content

Ambtenarenrecht

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Dit heeft ertoe geleid dat de meeste ambtenaren, net als werknemers, ook een arbeidsovereenkomst hebben. Voor een aantal groepen ambtenaren geldt dit niet, zoals politieambtenaren, defensieambtenaren, notarissen en gerechtsdeurwaarders. Zij behouden hun aanstelling.

Arbeidsrecht

Op de ambtenaren die onder de Wnra vallen, is het arbeidsrecht van toepassing. Dit betekent dat de overheidswerkgever geen eenzijdig ontslagbesluit neemt, maar een ontslagprocedure dient te voeren bij het UWV of de kantonrechter. Dit is slechts anders in specifieke gevallen, bijvoorbeeld bij een ontslag op staande voet of een ontslag tijdens de proeftijd. Meer informatie over het arbeidsrecht kunt u hier vinden. Dit betekent ook dat er niet langer bezwaar en beroep wordt ingesteld, maar dat de ambtenaar zich kan wenden tot de kantonrechter voor de meeste procedures.

De rechtspositieregelingen zijn nog slechts van kracht als er geen cao is gesloten tussen de bonden en de overheidswerkgever. In de reeds gesloten cao’s staan vaak bepalingen over vergoedingen bij ontslag, die naast de transitievergoeding verschuldigd kunnen zijn, afhankelijk van de ontslaggrond.

Ambtenarenwet

Ambtenaren vallen nog wel onder de Ambtenarenwet, ook al hebben zij een arbeidsovereenkomst. In de Ambtenarenwet zijn bijzondere verplichtingen voor de ambtenaar en de overheidswerkgever opgenomen. Denk hierbij aan bepalingen ten aanzien van het afleggen van de eed of de belofte, geheimhouding en integriteit.

Wij hebben de specialistische kennis in huis om zowel individuele ambtenaren als overheidswerkgevers te kunnen bijstaan bij geschillen tussen overheidswerkgevers en ambtenaren.

Onze ervaren advocaten denken graag met u mee.

Wij staan voor u klaar!

Kom direct in contact

Valegis Advocaten gevestigd in Den Haag & Amsterdam

Contact

Kantoor Den Haag

World Trade Center
Toren C, 11de verdieping
Pr. Beatrixlaan 582
2595 BM Den Haag

Kantoor Amsterdam

NEWDAY
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam

× Hoe kan ik u helpen?