Skip to main content

Grensoverschrijdende arbeid en internationale detachering

Grensoverschrijdende arbeid komt in diverse vormen en steeds meer voor

Internationaal opererende bedrijven, dienstverleners, met werknemers of zelfstandigen, grensoverschrijdende arbeid komt in diverse vormen en steeds meer voor. Waar houd je rekening mee (arbeidsrechtelijk) als een werknemer tijdelijk in een ander EU-land werkzaamheden gaat verrichten? Welke arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing op dienstverleners die tijdelijk werkzaamheden in Nederland komen verrichten?

In alle gevallen (binnen zowel als buiten de EU) is het zaak vooraf een uitzending juridisch goed te structureren, waarbij onderwerpen als sociale zekerheid en fiscaliteit ook van zeer groot belang zijn. Ook vergunningen en visa (voor arbeid en verblijf) kunnen een grote rol spelen in de structurering van een uitzending.

Binnen de EU speelt de detacheringsrichtlijn (96/71/EG) sinds eind jaren negentig een belangrijke rol in het speelveld van detacheringen, waarin kort gezegd is bepaald dat binnen de EU gedetacheerde werknemers recht hebben op gelijke behandeling en een minimum (harde kern) aan arbeidsvoorwaarden, zoals minimumloon, werk- en rusttijden, vakantiedagen en arbeidsomstandigheden. Na de implementatie van de handhavingsrichtlijn (2014/67EU), is recentelijk richtlijn 2018/957EU aangenomen welke in 2020 tot een herziening van de Europese detacheringsbepalingen leidt.

De herzieningsrichtlijn

Het doel van de herzieningsrichtlijn is een nieuwe en betere balans te treffen tussen enerzijds het bevorderen van het vrij verrichten van diensten in de Europese Unie en het zorgen voor een gelijk speelveld voor ondernemingen, en anderzijds het beschermen van de rechten van gedetacheerde werknemers. Hierbij ligt de nadruk op het waarborgen van de bescherming van gedetacheerde werknemers tijdens hun detachering, door het vaststellen van aanvullende bepalingen inzake de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van deze werknemers, met als uitgangspunt gelijke beloning voor hetzelfde werk op dezelfde plaats.

Zo komen er nu bepalingen over huisvesting en aanvullende vergoedingen bij. Als een gedetacheerde werknemer meer dan twaalf maanden in Nederland heeft gewerkt, gelden er nog meer arbeidsvoorwaarden. Dat betekent dat vrijwel het hele wettelijke regime van het tijdelijke werkland van toepassing wordt (ontslagrecht en aanvullende bedrijfspensioenregelingen uitgezonderd). De periode van twaalf maanden kan onder voorwaarden verlengd worden naar achttien maanden.

Onze ervaren advocaten denken graag met u mee.

Wij staan voor u klaar!

Kom direct in contact

Valegis Advocaten gevestigd in Den Haag & Amsterdam

Contact

Kantoor Den Haag

World Trade Center
Toren C, 11de verdieping
Pr. Beatrixlaan 582
2595 BM Den Haag

Kantoor Amsterdam

NEWDAY
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam

Onze ervaren advocaten denken graag met u mee.

Wij staan voor u klaar!

Kom direct in contact

Valegis Advocaten gevestigd in Den Haag & Amsterdam

Contact

Kantoor Den Haag

World Trade Center
Toren C, 11de verdieping
Pr. Beatrixlaan 582
2595 BM Den Haag

Kantoor Amsterdam

NEWDAY
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam

× Hoe kan ik u helpen?