Skip to main content

Medezeggenschapsrecht

Via het medezeggenschapsrecht invloed uitoefenen

Werknemers kunnen via het medezeggenschapsrecht invloed uitoefenen op bepaalde kwesties inzake de bedrijfsvoering. Afhankelijk van de omvang van de onderneming is het ‘vehikel’ waarmee dat gebeurt een personeelsvertegenwoordiging (PVT), een personeelsvergadering of een ondernemingsraad (OR).

Organisaties met 50 werknemers of meer zijn op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) verplicht een OR in te stellen. Een OR heeft op grond van de WOR diverse rechten, waaronder het adviesrecht en instemmingsrecht.

Hieronder gaan wij in op diverse rechten van de OR.

Als een onderneming tussen de 10 en 50 werknemers heeft, dan kan er een PVT ingesteld worden. Dit is slechts verplicht indien de meerderheid van de werknemers hierom verzoekt.

Adviesrecht

Op grond van artikel 25 WOR dient een ondernemer zijn OR om advies te vragen indien er sprake is van een belangrijk voorgenomen besluit van financieel-economische en bedrijfsorganisatorische aard dat valt onder de definitie van dit wetsartikel. Doordat de omschrijvingen van deze onderwerpen in de wet niet heel concreet zijn verwoord, bestaat er nog al eens discussie over de vraag of een bepaald onderwerp wel of niet onder het adviesrecht van de OR valt. Zo heeft de OR de ene keer wel adviesrecht bij een reorganisatie en de andere keer niet. Het hangt af van de omstandigheden van het geval.

Op grond van artikel 30 WOR heeft de OR een adviesrecht bij een voorgenomen besluit tot ontslag of benoeming van een bestuurder van een onderneming.

Áls er sprake is van adviesrecht dan dient het advies tijdig gevraagd te worden, namelijk in een fase dat de OR nog werkelijk invloed kan uitoefenen op het besluitvormingstraject. Wordt een ondernemer geconfronteerd met een negatief advies van de OR, dan dient de ondernemer een maand te wachten met het doorvoeren van het besluit. Gedurende deze maand heeft de OR tijd om zich te wenden tot de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Deze maand wachttijd is niet van toepassing bij het adviesrecht van artikel 30 WOR.

Instemmingsrecht

Voor bepaalde besluiten heeft de OR  op grond van artikel 27 van de WOR het zogenaamde instemmingsrecht. Dat gaat dan om bepaalde besluiten die betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Het betreft hier een ‘sterk’ recht; de ondernemer die de instemming van de OR niet krijgt, kan het voorgenomen besluit niet nemen zonder eerst de rechter vervangende instemming te vragen (en deze te verkrijgen).

Overlegrecht

De ondernemer dient ten minste twee maal per jaar met de OR te overleggen en deze een toelichting te geven op de situatie van de onderneming. De OR of de ondernemer kunnen vragen om vaker bij elkaar te komen voor overleg.

Goede communicatie en timing zijn essentieel

Zoals u kunt lezen heeft de OR vergaande rechten. Het voorleggen van de adviesplichtige of instemmingsplichtige voorgenomen besluiten dient tijdig en op zorgvuldige wijze te gebeuren. Goede communicatie is daarbij essentieel.

De advocaten van Valegis hebben ruime ervaring aan ‘beide kanten’. Zij begeleiden zowel ondernemingen als medezeggenschapsorganen bij medezeggenschapstrajecten en procederen daar waar dat nodig/onvermijdelijk is.

Medezeggenschap in kleine ondernemingen

In kleine ondernemingen hebben de PVT en de personeelsvergadering in bijzondere situaties medezeggenschapsrechten. Denk hierbij aan adviesrecht bij belangrijke voorgenomen besluiten.

Onze ervaren advocaten denken graag met u mee.

Wij staan voor u klaar!

Kom direct in contact

Valegis Advocaten gevestigd in Den Haag & Amsterdam

Contact

Kantoor Den Haag

World Trade Center
Toren C, 11de verdieping
Pr. Beatrixlaan 582
2595 BM Den Haag

Kantoor Amsterdam

NEWDAY
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam

× Hoe kan ik u helpen?