Skip to main content

Werkgeversaansprakelijkheid

Zorgplicht voor een veilige en gezonde werkomgeving

Een werkgever dient te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Als een werknemer schade lijdt tijdens het werk is de werkgever aansprakelijk voor deze schade, tenzij de werkgever kan aantonen dat hij zijn zorgplicht niet heeft geschonden.

Zorgplicht van de werkgever

De werkgever heeft een zorgplicht. Dit houdt in dat hij ervoor moet zorgen dat de werknemer geen schade kan oplopen tijdens het verrichten van zijn werkzaamheden. Deze zorgplicht gaat zo ver als redelijkerwijs van de werkgever kan worden verlangd, maar het biedt geen absolute waarborg. Als vaststaat dat de werkgever heeft voldaan aan zijn zorgplicht, dan is hij niet aansprakelijk voor de schade van de werknemer. Wat precies van een werkgever kan worden gevraagd, hangt af van de specifieke omstandigheden. Als ondergrens geldt dat de werkgever in elk geval de arbeidsomstandighedenwetgeving moet volgen. Heeft de werkgever deze wetgeving geschonden, dan is hij in beginsel aansprakelijk voor de schade van de werknemer.

Schade van de werknemer

De werknemer moet aantonen dat hij schade heeft geleden bij de uitoefening van zijn werkzaamheden. Dit kan lichamelijke, maar ook psychische schade zijn. De werkgever is in beginsel niet aansprakelijk als de werknemer buiten de werksituatie schade heeft geleden.

Sommige aandoeningen kunnen meerdere oorzaken hebben, zoals een burn out of rsi. In dat geval moet de werknemer aantonen dat deze aandoening kan zijn veroorzaakt door het werk en kan de werkgever aansprakelijk zijn voor een gedeelte van de schade van de werknemer.

Opzet of bewuste roekeloosheid

De werkgever is niet aansprakelijk voor de schade van de werknemer als de schade is veroorzaakt door opzet op bewuste roekeloosheid van de werknemer. Van deze uitzondering is slechts sprake als de werknemer zich onmiddellijk voorafgaand aan het ongeval ervan bewust was dat hij zich van die gedraging behoorde te onthouden, vanwege de kans op dat ongeluk. Dit komt dan ook niet vaak voor.

Aansprakelijkheid in andere situaties

Als een werknemer wordt ingeleend door een derde, dan zijn de inlener en de werkgever aansprakelijk voor de schade die de werknemer oploopt. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij detachering en uitzending.

Onze ervaren advocaten denken graag met u mee.

Wij staan voor u klaar!

Kom direct in contact

Valegis Advocaten gevestigd in Den Haag & Amsterdam

Contact

Kantoor Den Haag

World Trade Center
Toren C, 11de verdieping
Pr. Beatrixlaan 582
2595 BM Den Haag

Kantoor Amsterdam

NEWDAY
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam

× Hoe kan ik u helpen?