Share Purchase Agreements (SPA)

Elke SPA is maatwerk

Als er overeenstemming bestaat over de verkoop van de aandelen in een bedrijf, dan wordt daarvoor een contract gemaakt. Dat contract is een koopovereenkomst, ook wel Share Purchase Agreement (SPA) genoemd. Hierin wordt vastgelegd wat er gekocht wordt (welke aandelen) en wordt de prijs inclusief earn out constructies enz. vastgelegd. De SPA bevat verder een groot aantal bepalingen die gaan over inbreuken op de garanties. Elke SPA is maatwerk want vrijwaringen en tal van andere bijzonderheden moeten erin worden geregeld.

De praktijk leert dat de SPA niet in een paar dagen opgesteld en uit onderhandeld is. Het is een lijvig contract waar veel van afhangt. Bovendien zal niet alleen de cliënt invloed hebben op de inhoud, vanuit fiscaal oogpunt moet er goed naar worden gekeken.

Als de SPA rond is dan kunnen de aandelen geleverd worden door middel van een notariële akte. Dat is vaak het sluitstuk van een lange tekensessie.

Onze ervaren advocaten denken graag met u mee.

Wij staan voor u klaar!

Kom direct in contact

Valegis Advocaten gevestigd in Den Haag & Amsterdam

Kom direct in contact

Kantoor Den Haag

World Trade Center
Toren C, 11de verdieping
Pr. Beatrixlaan 582
2595 BM Den Haag

T +31 (0)70 319 60 40
E info@valegis.com

Kantoor Amsterdam

NEWDAY
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam

T +31 (0)20 723 36 33
E info@valegis.com