Gezinshereniging

Het kan een uitdaging zijn om uw familieleden naar Nederland te halen

Het kan een uitdaging zijn om uw familieleden naar Nederland te halen. De specifieke vereisten zijn afhankelijk van uw nationaliteit en de nationaliteit van uw familieleden.

In het algemeen kunnen echtgenoten, geregistreerd partners en kinderen onder de 18 jaar in aanmerking komen voor gezinshereniging. Hetzelfde geldt voor ongehuwde partners en partners van hetzelfde geslacht. Andere familieleden, zoals kinderen van 18 jaar en ouder of uw ouders, kunnen onder zeer strikte voorwaarden ook een vergunning verkrijgen voor verblijf bij familieleden.

De Nederlandse autoriteiten hanteren bepaalde inkomensvereisten om te garanderen dat u uw familieleden kunt onderhouden. Dankzij EU-wetgeving kan hier echter in een individueel geval van afgeweken worden. Een ander vereiste is dat uw gezinslid het inburgeringsexamen moet behalen. Ook hier zijn uitzonderingen op.

Is de verblijfsvergunning eenmaal afgegeven, dan zal deze dezelfde geldigheidsduur hebben als uw verblijfsvergunning. Bent u een Nederlander, dan zal de vergunning geldig zijn voor vijf jaar. De vergunning kan verlengd worden.

Wij adviseren u graag en begeleiden de aanvraagprocedures. Heeft u een aanvraag ingediend en is deze afgewezen? Wij staan u met onze ruime proceservaring graag bij in een procedure bij de IND of bij de rechter.

Onze ervaren advocaten denken graag met u mee.

Wij staan voor u klaar!

Kom direct in contact

Valegis Advocaten gevestigd in Den Haag & Amsterdam

Kom direct in contact

Kantoor Den Haag

World Trade Center
Toren C, 11de verdieping
Pr. Beatrixlaan 582
2595 BM Den Haag

T +31 (0)70 319 60 40
E info@valegis.com

Kantoor Amsterdam

NEWDAY
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam

T +31 (0)20 723 36 33
E info@valegis.com