Kennismigranten

Kennismigranten en uitzendingen binnen concernverband

Werkgevers die opereren in een internationale arbeidsmarkt of die vanwege specifieke deskundigheid aangewezen zijn op arbeidskrachten uit het buitenland, dienen over het algemeen te beschikken over een tewerkstellingsvergunning voor deze werknemers. Voor hoogopgeleide werknemers zijn speciale regelingen in het leven geroepen: de kennismigrantenregeling (KM-regeling) en de Intra-Corporate Transferee-regeling (ICT-regeling).

Bedrijven die de status “erkend referent” verkrijgen kunnen kennismigranten in dienst nemen. Voornoemde status kan aangevraagd worden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Na verkrijging van deze status worden de kennismigrantenvergunningen in de regel binnen twee weken afgegeven.

Een kennismigrant is een vreemdeling van buiten de EU die op basis van zijn of haar opleiding of ervaring naar Nederland wordt gehaald om voor de erkend referent te werken. EU-burgers hebben geen tewerkstellingsvergunning nodig en hoeven dus ook geen kennismigrantenvergunning aan te vragen. Hoewel het bij een kennismigrant gaat om opleiding en ervaring, wordt in beginsel enkel getoetst aan de hand van het salaris van de kennismigrant. In geval van twijfel wordt ook naar de diploma’s of werkervaring van de kennismigrant gekeken afgezet tegen een salarisvergelijking in de markt. De salarisnormen worden elk jaar geïndexeerd.

Bedrijven van buiten de EU die een entiteit in Nederland hebben kunnen gebruik maken van de Intra-Corporate Transferee-regeling. Deze regeling is in het leven geroepen voor de uitzending van managers, specialisten en stagiair-werknemers binnen concernverband. De ICT-regeling is met name aantrekkelijk voor multinationals die naast een Nederlandse vestiging ook een entiteit hebben in een ander EU land. De buitenlandse werknemer kan namelijk op relatief eenvoudige wijze van de ene vestiging binnen de EU naar een andere uitgezonden worden.

Welke regeling u dient te gebruiken hangt af van een aantal feiten en omstandigheden en de gekozen juridische basis voor de arbeidsrelatie. Het is dus niet altijd mogelijk om te kiezen tussen de twee regelingen en het is uiteraard van belang dat uw bedrijf en de werknemer aan alle voorwaarden voldoen en ook blijven voldoen. Wij adviseren u uiteraard graag over zowel de arbeidsrechtelijke aspecten van het werken met buitenlands personeel als de specifieke rechten en plichten waar u als werkgever mee te maken krijgt.

Onze ervaren advocaten denken graag met u mee.

Wij staan voor u klaar!

Kom direct in contact

Valegis Advocaten gevestigd in Den Haag & Amsterdam

Kom direct in contact

Kantoor Den Haag

World Trade Center
Toren C, 11de verdieping
Pr. Beatrixlaan 582
2595 BM Den Haag

T +31 (0)70 319 60 40
E info@valegis.com

Kantoor Amsterdam

NEWDAY
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam

T +31 (0)20 723 36 33
E info@valegis.com