Nederlanderschap en verblijfsvergunning

Naturalisatie en verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Vreemdelingen die gedurende een bepaalde periode in Nederland verblijven kunnen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of kunnen een Nederlands paspoort aanvragen. Zo kunt u of uw familielid het verblijf in Nederland bestendigen.

Om voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd in aanmerking te komen, dient u tenminste vijf jaar legaal onafgebroken in Nederland te verblijven. Indien u vijf jaar op basis van een niet-tijdelijk verblijfsrecht in Nederland verblijft komt u mogelijk in aanmerking voor de gunstigere EU permanente verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen. Voor zowel de “reguliere” verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd als de EU permanente verblijfsvergunning dient u een bepaald inkomen te hebben en moet u het inburgeringsexamen hebben behaald, behoudens uitzonderingen.

Het Nederlanderschap kan op twee manieren verkregen worden: via naturalisatie en via de optieprocedure. Voor naturalisatie dient u – behoudens uitzonderingen- tenminste vijf jaar onafgebroken rechtmatig verblijf te hebben in Nederland en dient u geslaagd te zijn voor het inburgeringsexamen. In bepaalde gevallen zal u uw andere nationaliteit moeten opgeven. De optieprocedure is beschikbaar voor personen die al bepaalde banden met Nederland hebben. Bijvoorbeeld personen die geboren zijn in Nederland, maar het Nederlanderschap op enig moment zijn verloren of personen die al geruime tijd in Nederland woonachtig zijn. De optieprocedure is een snellere procedure dan de naturalisatieprocedure, het inburgeringsexamen hoeft niet afgelegd te worden en in de meeste gevallen hoeft u uw andere nationaliteit niet op te geven.

Wij begeleiden de aanvraagprocedures en adviseren over inburgeringsvereisten, dubbele nationaliteiten en bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een “verblijfsgat” of de onmogelijkheid het inburgeringsexamen af te leggen. Bent u Nederlander en vraagt u een andere nationaliteit aan? Ook dan kunt u bij ons terecht voor advies.

Onze ervaren advocaten denken graag met u mee.

Wij staan voor u klaar!

Kom direct in contact

Valegis Advocaten gevestigd in Den Haag & Amsterdam

Kom direct in contact

Kantoor Den Haag

World Trade Center
Toren C, 11de verdieping
Pr. Beatrixlaan 582
2595 BM Den Haag

T +31 (0)70 319 60 40
E info@valegis.com

Kantoor Amsterdam

NEWDAY
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam

T +31 (0)20 723 36 33
E info@valegis.com