Tewerkstellingsvergunningen

Een tewerkstellingsvergunning is in sommige gevallen niet nodig

Om in Nederland te kunnen werken hebben derdelanders (vreemdelingen van buiten de EU) in principe een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig. De Inspectie SZW handhaaft streng en kan werkgevers boetes opleggen wanneer vreemdelingen zonder geldige tewerkstellingsvergunning arbeid verrichten. Bovendien worden inspectieresultaten gepubliceerd.

Voordat u een tewerkstellingsvergunning aanvraagt voor de beoogde werknemer, is het verstandig om eerst te kijken of er specifieke regelingen zoals de Kennismigrantenregeling of de Intra-Corporate Transferee regeling uitkomst kunnen bieden. Deze regelingen zijn doorgaans sneller en er worden minder documenten verlangd. Een tewerkstellingsvergunning is in die gevallen niet nodig.

Arbeidsmarkttoets

Voordat een tewerkstellingsvergunning (TWV) wordt afgegeven, zal het UWV eerst nagaan of er geen kandidaten aanwezig zijn die geen TWV nodig hebben om in Nederland werkzaamheden te verrichten, het zogeheten prioriteitgenietend aanbod. De werkgever moet aantonen dat het bedrijf voldoende inspanningen heeft verricht om dit lokale aanbod aan te trekken. Enkel wanneer de werkgever voldoende inspanningen heeft gepleegd en geen lokaal aanbod aanwezig is, kan voor de derdelander een TWV worden afgegeven.

Ook aan andere voorwaarden moet worden voldaan. Zo moeten de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden boven het wettelijk niveau liggen. Ook moet de vreemdeling rechtmatig verblijf hebben in Nederland en in bepaalde gevallen kan het daarom noodzakelijk zijn ook een verblijfsvergunning aan te vragen. De procedure voor een verblijfsvergunning loopt via de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Als een TWV nodig is dan vraagt de werkgever in de regel via de IND een ‘Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid’ (GVVA) aan, de TWV toets wordt dan nog steeds door het UWV beoordeeld, omdat de IND het UWV om advies vraagt.

Duur tewerkstellingsvergunning

De TWV wordt in principe voor maximaal één jaar afgegeven, in bepaalde gevallen is dit drie jaar.

Bijzondere situaties

Voor specifieke situaties gelden uitzonderingen op de arbeidsmarkttoets. Zo geldt een apart regime voor koks in de Aziatische horeca, waardoor zij onder bepaalde, strikte voorwaarden gemakkelijker aan een tewerkstellingsvergunning kunnen komen. Ook andere bijzondere categorieën, zoals bijvoorbeeld docenten in het internationale onderwijs, geestelijk bedienaren, musici en artiesten, hoeven in principe niet te voldoen aan de arbeidsmarkttoets, onder bepaalde voorwaarden.

Indien er geen uitzondering op de arbeidsmarkttoets geldt, kan in bepaalde gevallen meer mogelijk zijn dan op het eerste gezicht lijkt. Wij bespreken uiteraard graag de mogelijkheden met u.

Onze ervaren advocaten denken graag met u mee.

Wij staan voor u klaar!

Kom direct in contact

Valegis Advocaten gevestigd in Den Haag & Amsterdam

Kom direct in contact

Kantoor Den Haag

World Trade Center
Toren C, 11de verdieping
Pr. Beatrixlaan 582
2595 BM Den Haag

T +31 (0)70 319 60 40
E info@valegis.com

Kantoor Amsterdam

NEWDAY
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam

T +31 (0)20 723 36 33
E info@valegis.com