Skip to main content

Alternatieve Geschilbeslechting

Onderhandelingen worden gevoerd om verschillende redenen

Onderhandelingen worden gevoerd om verschillende redenen. Valegis heeft bijvoorbeeld ervaring met het voeren van onderhandelingen ten behoeve van een fusie of overname, waarbij het niet ongebruikelijk is uitgebreide ‘due dilligence’ onderzoeken te verrichten. Een andere reden om met elkaar in gesprek te gaan, is om de gang naar de rechter te voorkomen. Zeker bij langdurige relaties, zoals tussen werkgeven en -nemer of franchisegever en -nemer, geldt dat een buitengerechtelijke oplossing kan bijdragen aan het behoud van de relatie.

Valegis adviseert haar cliënten tijdens onderhandelingen en legt de gemaakte afspraken zo nodig vast in een schriftelijke (vaststellings-)overeenkomst.

Bindend advies / arbitrage / mediation

Als partijen er zelf niet uit komen, zijn er naast overheidsrechtspraak andere manieren op een geschil op te lossen.

Soms is het nodig om een derde bij het geschil te betrekken. Een mediator kan (bijvoorbeeld bij arbeidsgeschillen) als conflictbemiddelaar optreden. Partijen kunnen daarnaast een onafhankelijke derde (denk bijvoorbeeld aan een (oud-)rechter) vragen een bindend advies te geven.

Valegis heeft daarnaast ervaring met het bijstaan van cliënten voor diverse commissies en tuchtcolleges, zoals:

– het medisch tuchtcollege;

– de geschillencommissie makelaardij, en

– het klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid).

Deze colleges/commissies bieden met name uitkomst bij gedupeerde consumenten.

Het komt geregeld voor dat (professionele) partijen kiezen voor gespecialiseerde arbitrale instituten, zoals de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Een arbitraal vonnis wordt op grond van de Conventie van New York (nagenoeg) wereldwijd erkend, wat executievoordelen kan bieden.

Onze ervaren advocaten denken graag met u mee.

Wij staan voor u klaar!

Kom direct in contact

Valegis Advocaten gevestigd in Den Haag & Amsterdam

Contact

Kantoor Den Haag

World Trade Center
Toren C, 11de verdieping
Pr. Beatrixlaan 582
2595 BM Den Haag

Kantoor Amsterdam

NEWDAY
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam

× Hoe kan ik u helpen?