Procederen

Valegis beweegt met de rechtspraak mee

Blijven facturen langdurig onbetaald en is incasso noodzakelijk? Weigert een zakenrelatie tot nakoming van de gemaakte afspraken over te gaan? Is er gedwaald bij de totstandkoming van een overeenkomst? Lukt het niet om onderling een oplossing te vinden voor een geschil? Dan kan er bij de overheidsrechter geprocedeerd worden om een veroordeling te verkrijgen of om door middel van een verklaring voor recht duidelijkheid te verkrijgen over een rechtsverhouding.

Het oordeel van de rechter zoals neergelegd in een vonnis, fungeert als titel om met behulp van een deurwaarder tot executie over te gaan. De gang naar de rechter kan daarbij voorkomen dat een vordering verjaart.

Niet alleen hebben wij met succes executoriale titels voor onze cliënten behaald, ook heeft ons procesrecht team geruime ervaring met het verdedigen van cliënten die als gedaagde zijn opgeroepen om in een gerechtelijke procedure te verschijnen.

Gerechtelijke instanties

Ons procesrecht team komt op voor de belangen van onze cliënten voor verschillende rechtelijke instanties, zoals:

  • de kantonrechter (bij consumentenkoop-, huur-, agentuur-, arbeidsrechtzaken en andere vorderingen onder de EUR 25.000,-);
  • de rechtbank (civiele handelszaken);
  • gerechtshoven;
  • de Ondernemingskamer (geschillen in Nederlandse vennootschappen, zoals geschillen tussen aandeelhouders, over de jaarrekening of om het handelen binnen de onderneming te toetsen door gebruik te maken van het enquêterecht);
  • The Netherlands Commercial court (voor internationale handelsgeschillen, waarbij de mogelijkheid bestaat om in het Engels te procederen).

De rechtspraak is in beweging. Onder de noemer ‘maatschappelijk effectieve rechtspraak’ bedenken diverse rechtbanken projecten om de rechtspraak beter te laten aansluiten bij de praktijk. Valegis beweegt met de rechtspraak mee. Zo kunnen wij door gebruik te maken van de verkorte civiele procedure bij de rechtbank Amsterdam – binnen de tijd die normaliter geldt voor een kort geding waarbij alleen voorlopige beslissingen verkregen kunnen worden – een vonnis voor onze cliënten verkrijgen met bindende kracht.

Onze ervaren advocaten denken graag met u mee.

Wij staan voor u klaar!

Kom direct in contact

Valegis Advocaten gevestigd in Den Haag & Amsterdam

Kom direct in contact

Kantoor Den Haag

World Trade Center
Toren C, 11de verdieping
Pr. Beatrixlaan 582
2595 BM Den Haag

T +31 (0)70 319 60 40
E info@valegis.com

Kantoor Amsterdam

NEWDAY
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam

T +31 (0)20 723 36 33
E info@valegis.com