Aanvraag van de WIA-uitkering

De aanvraag van de WIA-uitkering en de loonsanctie

Als een werknemer bijna 2 jaar arbeidsongeschikt is, kan deze een WIA-uitkering aanvragen. Dit kan eerder indien de werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is; er kan dan vervroegd een IVA-uitkering worden aangevraagd. Ook kan worden afgesproken dat de werknemer de WIA-uitkering later aanvraagt en kan de loondoorbetalingsperiode vrijwillig worden verlengd, bijvoorbeeld als de werkgever een loonsanctie verwacht.

Bij de aanvraag van de WIA-uitkering wordt gecontroleerd of alle benodigde documenten in het re-integratieverslag zitten. Is dat niet het geval, dan heeft de werknemer de mogelijkheid om stukken na te zenden.

Het UWV zal vervolgens beoordelen of er voldoende re-integratieresultaat is bereikt. Is er een bevredigend re-integratieresultaat bereikt, dan wordt ervan uitgegaan dat de werkgever voldoende re-integratie-inspanningen heeft geleverd en worden deze inspanningen niet verder getoetst.

Als er geen voldoende re-integratieresultaat is bereikt, wordt beoordeeld of de werkgever voldoende heeft gedaan aan de re-integratie gedurende de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid.

De loonsanctie

De werkgever kan door het UWV worden verplicht nog maximaal één jaar het loon van de werknemer door te betalen (dus drie jaar in totaal) wanneer, kort gezegd, de re-integratie niet is geslaagd en de werkgever niet al het redelijke daaraan heeft gedaan. Het recht op een WIA-uitkering wordt dan opgeschort. Deze loonsanctie kan door het UWV niet worden opgelegd als de loondoorbetalingsplicht van de werkgever al is geëindigd.

Het bekortingsverzoek

Het UWV geeft in haar beslissing aan wat de werkgever kan doen om haar tekortkomingen te repareren, bijvoorbeeld het starten van een adequaat tweede spoor-traject. Als deze tekortkomingen zijn hersteld, kan de werkgever een bekortingsverzoek indienen om de periode van de loonsanctie te verkorten.

Beoordeling arbeidsongeschiktheid

Na de poortwachterstoets wordt het recht op een WIA-uitkering beoordeeld. Er vindt een medische beoordeling plaats tijdens het verzekeringsgeneeskundig onderzoek om onder meer vast te stellen of de werknemer arbeidsongeschikt is en welke beperkingen de werknemer heeft. Tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek wordt vervolgens de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld.

Het percentage arbeidsongeschiktheid wordt, in beginsel, bepaald op basis van hoeveel de werknemer nog zou kunnen verdienen met zijn beperkingen in vergelijking tot zijn oude salaris. Als de werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is, wordt de WIA-uitkering geweigerd. Als de werknemer de WIA-uitkering toegekend krijgt, kan dit gevolgen hebben voor de werkgever. Als de werkgever eigenrisicodrager is, dan komt de betaling van deze uitkering voor rekening van de werkgever. Is de werkgever geen eigenrisicodrager, dan kan het toekennen van een WIA-uitkering aan zijn (ex-)werknemer gevolgen hebben voor de hoogte van de gedifferentieerde premie.

Bezwaar

Als de werkgever of de werknemer het niet eens zijn met de beslissing van het UWV kan er bezwaar worden gemaakt. Over deze mogelijkheden kunnen wij u adviseren. Bij vragen hierover helpen wij u graag verder. Ook kunnen wij u adviseren over opgelegde loonsancties, het herstellen van tekortkomingen in de re-integratie en bekortingsverzoeken.

Onze ervaren advocaten denken graag met u mee.

Wij staan voor u klaar!

Kom direct in contact

Valegis Advocaten gevestigd in Den Haag & Amsterdam

Kom direct in contact

Kantoor Den Haag

World Trade Center
Toren C, 11de verdieping
Pr. Beatrixlaan 582
2595 BM Den Haag

T +31 (0)70 319 60 40

Kantoor Amsterdam

NEWDAY
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam

T +31 (0)20 723 36 33