Het arbeidsongeschiktheidspercentage

De berekening van het arbeidsongeschiktheids-percentage van de WIA

Het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt, kort gezegd, bepaald op basis van hoeveel de werknemer nog zou kunnen verdienen met zijn beperkingen in vergelijking tot zijn oude salaris. Hierbij is van belang dat rekening wordt gehouden met alle beperkingen van de werknemer en dat de werknemer daadwerkelijk geschikt is voor de functies die zijn geduid. Dit laatste kan bijvoorbeeld niet het geval zijn als de werknemer niet de vereiste opleiding of werkervaring heeft of als de beperkingen maken dat de werknemer niet in staat is om de geduide functie te verrichten.

Als het UWV van oordeel is dat de werknemer minstens 35% arbeidsongeschikt is, dan kan de werknemer een WIA-uitkering toegekend krijgen nadat de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever is geëindigd. Dit kan een IVA-uitkering zijn, bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid, of een WGA-uitkering. Als een werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is, is er geen recht op een WIA-uitkering. Wel kan er dan recht zijn op een WW-uitkering.

Bezwaar

Als de werkgever of de werknemer het niet eens zijn met de beslissing van het UWV kan er bezwaar worden gemaakt. Over deze mogelijkheden kunnen wij u adviseren. Bijvoorbeeld als u van mening bent dat niet met alle beperkingen rekening is gehouden of de werknemer niet geschikt is voor de functies die zijn geduid.

Als tijdens de loop van de loongerelateerde uitkering blijkt dat het UWV deze ten onrechte aan de werknemer heeft toegekend, dan zal dit niet leiden tot een voortijdige beëindiging van de uitkering. Wél zal de uitkering niet doorbelast worden aan de werkgever.

Onze ervaren advocaten denken graag met u mee.

Wij staan voor u klaar!

Kom direct in contact

Valegis Advocaten gevestigd in Den Haag & Amsterdam

Kom direct in contact

Kantoor Den Haag

World Trade Center
Toren C, 11de verdieping
Pr. Beatrixlaan 582
2595 BM Den Haag

T +31 (0)70 319 60 40

Kantoor Amsterdam

NEWDAY
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam

T +31 (0)20 723 36 33