Skip to main content

Wanneer voldoe je aan het opgenomen financieringsvoorbehoud opgenomen in de koopovereenkomst. Waar dienen partijen op te letten?

Wij zien binnen onze praktijk veel rechtspraak voorbijkomen waarin toch wel wisselend geoordeeld wordt over het feit of wel of niet voldaan is aan de voorwaarden opgenomen in het kader van een financieringsvoorbehoud.

Bijvoorbeeld Rechtbank Rotterdam (21-12-2023, ECLI:NL:RBROT:2023:12124), waarin de rechtbank koper volgde in de stelling dat hij aan zijn inspanningsverplichting heeft voldaan. Koper had meerdere malen de termijn verlengd waarna verkoper uiteindelijk aanspraak maakt op betaling van de boete ter hoogte van 10% van de koopsom. De rechtbank volgt verkoper niet, terwijl verkoper de woning voor een koopsom die 8% lager is dan de koopsom waarover overeenstemming was bereikt, uiteindelijk moest verkopen aan een derde en dus aantoonbaar schade leed.

De vraag die bij ons opkomt is hoe je dit op voorhand voor kunt zijn en de voorwaarden van voorbehoud zo kunt formuleren in het voordeel van de partij die je bijstaat.

In het algemeen kan, gezien de vaste rechtspraak op dit gebied, gesteld worden dat de ratio van het vereiste van goede documentatie bij het beroep op een financieringsvoorbehoud, is dat een verkoper goed een inschatting moet kunnen maken of een aspirant koper alles gedaan heeft wat redelijk van hem verwacht kan worden bij het aantrekken van externe financiering. Logischerwijs dient dit dan ook gedocumenteerd te worden. Verkoper moet immers uit de stukken kunnen opmaken of inspanning is verricht een lening te krijgen. Die informatie hoeft niet specifiek te volgen uit een afwijzing, het kan ook uit andere informatie volgen, aldus de rechtspraak.

Volgens het Hof Den Haag (d.d. 1 februari 2022) geldt dat wanneer partijen niet over de omvang en formulering van het financieringsvoorbehoud hebben gesproken, geen aanvullende documentatieplicht geldt anders dan opgenomen in de koopovereenkomst. Als verkoper dit anders wil en derhalve een verdergaand inzicht wil hebben in de financiën van koper, dan dient dit in de koopovereenkomst te worden opgenomen.

De ervaring leert dat advies, zeker als het aankomt op aankoop van vastgoed, in een vroeg stadium dient te worden ingewonnen. Mocht u meer willen weten over dit onderwerp of eens vrijblijvend van gedachten willen wisselen? Ons team van vastgoed en procesrecht advocaten is daartoe graag bereid.

U kunt contact opnemen via E: d.vanzanten@valegis.com of nummer: 0658987775.

× Hoe kan ik u helpen?