Skip to main content

Franchise in tijden van corona

 Wij van Valegis Advocaten mogen franchisegevers en (master)franchisenemers van veel verschillende formules tot onze vaste cliënten rekenen, van de zorg tot de horeca. Wij staan nauw met hen in contact om hen ook in deze tijd bij te kunnen staan zoals ze van ons gewend zijn. Een bijkomend voordeel daarvan is dat we zo nog wel eens wat horen en een beetje in kaart kunnen brengen hoe er door de franchisegevers en -nemers wordt gehandeld om de crisis door te komen.

Laten we beginnen met het goede nieuws: niet alle franchiseformules ondervinden ernstige schade van de huidige situatie. Een deel van onze cliënten laat ons weten goed te draaien en geen problemen te hebben. Dat vinden we uiteraard fijn om te horen!

Aan de andere kant van het spectrum staan de franchiseformules in de horeca: die zijn met de horecasluiting het meest direct getroffen door de beperkende maatregelen van het kabinet om het virus in te dammen.

Gelukkig worden veel ondernemers in de horeca en andere bedrijfstakken geholpen door de steunmaatregelen die tegenover de beperkingen staan, zoals de NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, waarmee een werkgever kan worden gecompenseerd voor het grootste deel van zijn loonkosten en zo geen personeel hoeft te ontslaan) en uitstel van belastingen. Met die steunmaatregelen is helaas niet alles opgelost, want allerlei (andere) kosten lopen wel gewoon nog door. Bijvoorbeeld de (veelal) grote kostenpost van de huur. En wat te doen met de franchisefee: moeten de franchisenemers die doorbetalen?

Als de ene contractspartij weigert te betalen, te leveren of af te nemen met bijvoorbeeld een beroep op overmacht of onvoorziene omstandigheden en de andere partij volledige betaling, afname of levering eist en een dergelijk beroep van de hand wijst, kan de discussie snel verharden en liggen procedures op de loer. Dat komt de (franchise)relatie niet ten goede. Het is mooi om te zien dat de crisis in veel mensen het beste losmaakt, althans voor zover wij zien in ons netwerk. Franchisenemers en franchisegevers gaan met elkaar en andere (contracts)partijen om de tafel en proberen oplossingen te verzinnen die voor iedereen werkbaar zijn. We zien bijvoorbeeld wel dat de betaling van de franchisefee in overleg voor enkele maanden wordt uitgesteld. Er worden bovendien gezamenlijk manieren bedacht om de weggevallen of verminderde omzet uit de ‘traditionele’ activiteiten aan te vullen, bijvoorbeeld door meer in te zetten op bezorging en/of afhaal.

Ook klanten van (franchise)organisaties worden om de nodige flexibiliteit verzocht, bijvoorbeeld door (een deel van) de maandelijkse betalingen gedurende de beperkingen toch te blijven doen in ruil voor compensatie wanneer het ‘gewone leven’ straks weer kan worden opgepakt.

Hoeveel onderling begrip er over het algemeen ook is, helaas zal niet iedereen in alle gevallen flexibel kunnen of willen zijn en er met zijn of haar contractspartij uit kunnen komen. Niet alle franchiseformules hebben bijvoorbeeld dusdanig veel ‘vlees op de botten’ dat de betreffende franchisegever akkoord kan gaan met uitstel van betaling van de franchisefee (en soms ook huur) door de franchisenemers zonder zelf in de financiële problemen te komen.

Vragen?

Komt u er met uw franchisegever, franchisenemer(s) of andere contractspartij(en) niet uit, of staat u misschien best open voor een oplossing maar hebt u behoefte aan hulp bij het vormgeven daarvan? Of hebt u anderszins Coronacrisis-gerelateerde vragen? Neem dan gerust contact op met het Coronacrisis adviesteam van Valegis Advocaten.

Dit artikel is geschreven door Daphne Jerphanion.

Let op!
Wij streven naar volledigheid in onze berichtgeving maar kunnen die niet garanderen omdat de ontwikkelingen elkaar in snel tempo opvolgen. De Rijksoverheid komt geregeld met aanvullingen op of verbeteringen van (nieuwe) regelingen. Onze berichten kunnen daardoor verouderd zijn op het moment dat u die leest. Daarom vermelden wij de datum en het tijdstip van plaatsing bij elk bericht.

Valegis Advocaten

Valegis Advocaten, with offices in The Hague and Amsterdam, is the law firm for (international) entrepreneurs and companies; modern legal services, clear, pragmatic, solution-oriented and with integrity.

× Hoe kan ik u helpen?