Skip to main content

Onze experts volgen de ontwikkelingen binnen franchise op de voet. Wij verwachten dat de volgende onderwerpen de komende maanden uw en onze aandacht behoeven.

De franchiseovereenkomst aanpassen op de Wet Franchise

Al eerder berichtten wij u dat per 1 januari a.s. de franchisewet in volle omvang van toepassing is op alle franchiseovereenkomsten. We zien nog steeds veel franchisecontracten die niet aan de wet voldoen. Dat is nu al een probleem en per 1 januari a.s. wordt dat probleem alleen maar groter. Bij veel formules wordt er een redelijke dialoog gevoerd en komen gever en nemer tot een breed gedragen goede franchiseovereenkomst inclusief drempelwaarden en goodwillregeling. Echter, in de praktijk zijn er dan vaak toch een paar franchisenemers die om hen moverende reden niet tekenen. Wat doe je daaraan als franchiseraad, formule-eigenaar en collega-franchisenemer? Kunnen zij verplicht worden om het nieuwe contract te accepteren of wordt dit gedoogd? Moet als laatste middel de franchiseovereenkomst opgezegd worden? Wat gebeurt er dan met de goodwill-regeling en het concurrentiebeding?

De koppeling tussen huur- en franchiseovereenkomsten

Veel ketens willen dat de franchiseovereenkomst eindigt als de (onder)huurovereenkomst eindigt en andersom. Doorgaans moet voor die koppeling toestemming gevraagd worden aan de rechter in verband met bedingen die afwijken van het (semi)dwingende huurrecht. In het huurrecht wordt de huurder (lees de franchisenemer) goed beschermd. We zien nog steeds dat partijen het vragen van toestemming vaak achterwege laten of vergeten. Als toch toestemming gevraagd wordt voor de afwijkende bedingen (en dat gebeurt steeds meer), dan klinkt het logisch om die toestemming ook meteen te vragen voor opvolgende franchiseovereenkomsten. Echter, dat wordt niet altijd toegestaan en rechters bekijken elk geval op zich. We zien daar wel ontwikkelingen komen, bijvoorbeeld doordat het instemmingsrecht op grond van de Wet Franchise bij zal dragen aan de bescherming van de huurder/franchisenemer. Opvolgende franchiseovereenkomsten kunnen vaak alleen wijzigen als de franchisenemer daarmee instemt immers en dan kan de franchisenemer ook afwegen of de koppeling met de huurovereenkomst nog acceptabel is.

Overnames

We zien veel zogenaamde concentraties binnen franchiseketens. Minder verschillende franchisenemers, meer vestigingen per franchisenemer en misschien zelfs wel meerdere ketens/merken per franchisenemer. Dat is al een tijd aan de gang maar de verwachting is dat die trend aanhouden. De praktische problemen worden daardoor verminderd. Franchisenemers worden daardoor concerns op zich met meer weerstandsvermogen en daardoor minder kwetsbaar dan kleinere ondernemingen. Bij deze concentraties zien we steeds vaker afspraken over groei, vaak ook vormgegeven in een development agreement. Daarin wordt bepaald welke groei in omzet en vestigingen partijen voor ogen hebben en welke gevolgen verbonden zijn aan het niet halen van die doelstellingen.

Nadruk op gezond

Zeker binnen de horeca-franchise zien we een toename van het aantal ketens dat zich op de gezonde voeding richt. Diverse formules die vers en gezond eten verkopen zijn in Nederland geïntroduceerd en de verwachting is dat die trend zal aanhouden. Minder vlees, meer vega. Minder vet meer vitaminen. We horen van onze opdrachtgevers dat de vraag van consumenten naar gezonde producten blijft stijgen. In juridisch opzicht heeft dat gevolgen voor controles op het productieproces bijvoorbeeld of moeten de voorwaarden die met leveranciers worden afgesproken aangepast worden.

Deze kwesties behandelen wij al en we verwachten daarbij een toenamen in de komende maanden.

Heeft u vragen over deze of andere franchise-gerelateerde onderwerpen, neem dan contact op met een van onze specialisten.

× Hoe kan ik u helpen?