1 minuten leestijd

Na verstrekking van het PID aan de franchisenemer kan een franchisegever gedurende de wachttijd niet meer zomaar het aanbod tot het aangaan van een franchiseovereenkomst intrekken.

Op grond van de sinds 1 januari 2021 geldende nieuwe Wet Franchise, geldt er een verplichte wachttijd voor het aangaan van een franchiseovereenkomst. Franchisegever moet eerst het definitieve ontwerp van de franchiseovereenkomst, inclusief alle informatie die van belang is met betrekking tot de franchiseformule, aan de franchisenemer verstrekken. De franchisenemer heeft dan vier weken om erover na te denken of hij inderdaad wil toetreden tot de formule onder de gegeven voorwaarden, in welke 4 weken niets getekend mag worden.

Deze wachttijd van 4 weken is in de Wet Franchise opgenomen ter bescherming van de franchisenemer, dit is niet tevens een bedenktijd voor de franchisegever. Uit een recente uitspraak van de Rechtbank Utrecht (ECLI:NL:RBMNE:2021:2840) lijkt te volgen dat een franchisegever het aanbod om een franchiseovereenkomst te sluiten, conform het aan het begin van de wachttijd verstrekte concept (of hooguit op voor franchisenemer gunstigere voorwaarden), gestand moet doen. De franchisegever kan het aanbod dus niet zomaar intrekken, zelfs niet als er tijdens de maand wachttijd bij franchisgever twijfels ontstaan of er wel een succesvolle samenwerking tussen partijen tot stand zal kunnen komen (ook al zouden die twijfels zijn ingegeven door een niet-constructieve houding van de aspirant-franchisenemer).

Dus, franchisegever: het is van groot belang om goed na te gaan of je wel met een franchisenemer in zee wil, vóórdat je het finale concept van de franchiseovereenkomst en het PID aan de franchisenemer verstrekt en de wachttijd gaat lopen. Daarna kan je mogelijk niet meer terug!

Wil je meer weten over franchise? Neem contact dan op met Daphne Jerphanion: d.jerphanion@valegis.com of de andere franchisespecialisen van Valegis Advocaten.