Skip to main content

Het kan zijn dat een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer wil beëindigen. Bijvoorbeeld omdat die werknemer onvoldoende goed functioneert. Daarnaast kan bijvoorbeeld het gedrag van die werknemer dusdanig zijn dat de werkgever hem/haar niet langer op de werkvloer kan tolereren. Een andere reden waarom een werkgever de arbeidsovereenkomst kan beëindigen, is vanwege een bedrijfseconomische- of organisatorische reden ten gevolge waarvan een werknemer boventallig wordt.

In al deze gevallen kan het voorkomen dat de arbeidsovereenkomst niet (zomaar) kan worden beëindigd omdat uit de wet volgt dat beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet mag. Er is dan sprake van een opzegverbod.

In het artikel “Opzegverboden: wanneer mag u niet zonder meer ontslaan?” dat Dick van Deventer schreef voor Salaris Rendement wordt uitgelegd wat het opzegverbod inhoudt en hoe werkgevers hiermee moeten omgaan.

Klik hier voor het artikel in Salaris Rendement.

Neem bij vragen over ontslag en opzegverboden contact op met Dick van Deventer (d.vandeventer@valegis.com; 06-83654926) of met een van de andere arbeidsrechtadvocaten uit het arbeidsrechtteam van Valegis Advocaten.

× Hoe kan ik u helpen?