Skip to main content

Met een exoneratiebeding kan wettelijke aansprakelijkheid voor schade worden uitgesloten. Het is niet ongebruikelijk om aansprakelijkheid voor ‘indirecte schade’ uit te sluiten of de aansprakelijkheid te beperken tot ‘directe schade’. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen directe en indirecte schade?

De termen directe en indirecte schade zijn niet wettelijk gedefinieerd. Als partijen het niet eens zijn over wat er met die termen bedoeld wordt, zal de rechtbank het beding met daarin de woorden ‘(indirect) schade’ moeten uitleggen aan de hand van hetgeen partijen over en weer hebben verklaard en uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid en van wat zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Het uitleggen van een overeenkomst is niet eenvoudig en kan tot complexe procedures leiden. Eenmaal bij de rechter interpreteren partijen een overeenkomst vaak op een andere manier (lees: in hun eigen voordeel). Het is geen gegeven dat de uitleg die één van de procespartijen aan de exoneratieclausule geeft door de rechter wordt gevolgd. Uit het arrest van het Hof Den Haag van 16 augustus 2022 (ECLI:NL:GHDHA:2022:1509) volgt dat– in afwijking van wat partijen betoogden – “de beperking van de aansprakelijkheid tot “directe schade” redelijkerwijs heeft moeten begrijpen als een uitsluiting van de aansprakelijkheid voor schade die niet in rechtstreeks causaal verband staat met de toerekenbare tekortkoming (met name: vertragingsschade en bedrijfsschade)”.

Nadat het begrip ‘directe schade’ is uitgelegd, vervolgt het arrest met een uitbreide behandeling van de vermeende schadeposten. Want wanneer staat schade in “rechtstreeks causaal verband met de toerekenbare tekortkoming”?

Het arrest van het Hof Den Haag illustreert dat het de rechtszekerheid ten goede komt als partijen in de overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) een duidelijke definitie van het begrip (in)directe schade opnemen. Neemt u bij vragen over (het opstellen van of procederen over) een exoneratiebeding gerust vrijblijvend contact op met Angela Schwegler (a.schwegler@Valegis.com).

Angela Schwegler-Veldstra

Angela studeerde cum laude af aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is sinds 2016 advocaat. Zij heeft zich bij een middelgroot advocatenkantoor in Amsterdam gespecialiseerd binnen het ondernemingsrecht in brede zin.

× Hoe kan ik u helpen?