3 minuten leestijd

Inmiddels is het tonen van een QR code bij bepaalde gelegenheden “normaal” geworden. Vorige week is er een wetsvoorstel ingediend dat het mogelijk moet maken om ook van werknemers te verlangen een Coronatoegangsbewijs te laten zien.

Verplicht Coronatoegangsbewijs

Dit wetsvoorstel bepaalt dat er een verplichting geldt voor werkgevers om een Coronatoegangsbewijs (ctb) te vragen in sectoren waar ook een dergelijke verplichting geldt voor klanten of bezoekers, dan wel scholieren of studenten in het onderwijs. Aan alle personen die arbeid verrichten, waaronder werknemers, zzp’ers en vrijwilligers, maar ook leveranciers die toegang hebben tot de arbeidsplaats, zal dan een QR code moeten worden gevraagd.

Coronatoegangsbewijs in andere sectoren

Het wetsvoorstel biedt hiernaast de mogelijkheid om buiten de sectoren waarin het ctb verplicht is andere terreinen aan te wijzen waar een ctb-plicht kan gaan gelden voor werkenden. Een terrein zal alleen worden aangewezen als dat vanuit epidemiologisch opzicht noodzakelijk is. Daarvan is sprake indien de werksituatie risicovol is met het oog op Covid-19. Uit het wetsvoorstel blijkt dat deze risicovolle situaties voorkomen in werkomgevingen waar afstand houden moeilijk is, waar mensen zich voor minstens 15 minuten op korte afstand van elkaar bevinden en/of waar onvoldoende geventileerd wordt. Een ctb-plicht zal dus niet snel aan de orde zijn voor een kantooromgeving, maar bijvoorbeeld wel voor fabrieksomgevingen waar geen alternatief zoals thuiswerken of voldoende afstand houden mogelijk is en met relatief veel personen op korte afstand van elkaar wordt gewerkt.

Alternatief voor het Coronatoegangsbewijs

Als tot aanwijzing wordt overgegaan, zal worden bepaald dat de ctb-plicht niet geldt voor de gevallen waarin de werkgever op een andere wijze zorgdraagt voor een beschermingsniveau dat vergelijkbaar is met het beschikken over een ctb. Dit alternatief wordt van overheidswege bepaald. Het is vervolgens aan de werkgever om te bepalen of hij de alternatieve maatregel kan doorvoeren. Als dat het geval is en de werkgever past die alternatieve maatregel toe, is dus niet de ctb-plicht van toepassing maar de alternatieve maatregel.

Wat nou als de werknemer weigert?

In de memorie van toelichting wordt ingegaan op de situatie dat de werknemer in strijd met zijn verplichtingen geen ctb toont. Als de werkgever de mogelijkheid heeft om de werknemer tijdelijk arbeid te laten verrichten op een andere plek of in een andere functie waar geen ctb-plicht geldt, waar het risico op besmetting zonder ctb voldoende kan worden voorkomen of beperkt, dan zal de werkgever de werknemer tijdelijk moeten herplaatsen. Van de werknemer kan dus ook worden verlangd dat hij deze werkzaamheden gaat uitvoeren, voor zover dit redelijk is. Als deze mogelijkheden er niet zijn, dan kan de toegang tot het werk worden ontzegd. De werknemer kan het recht op loon worden ontzegd (afhankelijk van de specifieke omstandigheden). Mocht de werknemer later toch het ctb tonen, dan moet de werkgever hem weer toegang tot het werk geven. Als laatste oplossing wordt de beëindigen van de arbeidsovereenkomst benoemd.

Het is nu afwachten of dit wetsvoorstel wordt aangenomen.

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen van dit wetsvoorstel. Voor vragen, kunt u contact opnemen met Rigje Rosier via r.rosier@valegis.com.